Studio VMBO tijdlijn

Samen investeren in vernieuwend cultuur­onderwijs voor vmbo en praktijk­onderwijs

Een co-creatietraject van leerlingen, docenten, cultuurcoördinatoren, schoolleiders en het culturele veld.

 > Terug naar het Studio VMBO menu

img

PrO Almere laat leerlingen shinen

PrO Almere en KIDD+ presenteerden op 7 maart het Spiegelproject STRAF. Elf leerlingen ontdekten voor en achter de schermen hun talenten.

Lees verder
img

Behoefteonderzoek dienstverlening aan VO

Dit schooljaar oriënteert FleCk zich op de nieuwe beleidsplanperiode 2025-2028 met een aantal behoefteonderzoeken.

Lees verder
img

Design Challenge inspireert

Hoe creëer je nieuw cultuuronderwijs dat echt aansluit bij vo-leerlingen? Tijdens de Design Challenge op 30 november gingen docenten en educatoren van culturele instellingen aan de slag met het creatieve ontwerpproces van Studio VMBO. In vier uur tijd ontwierpen ze in co-creatie een aantal lesontwerpen.

Lees verder
img

Praktijkonderwijs verstevigt cultuureducatie

Hoe is het de pro-scholen en hun culturele partners de afgelopen twee schooljaren in Studio VMBO vergaan? Dat lees je in onze nieuwe publicatie. De schoolleiders en docenten van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord en PrO Almere en hun culturele partners gaan zeker door met de aanpak die zij zich eigen hebben gemaakt.

Lees verder
Prototypetestdag Arte College

Prototypetestdag Arte College

Op 13 juli testten leerlingen van de klassen 2TL en 2 KBL en docenten van het Arte College in Almere, samen met Collage, het prototype DE METAMORFOSE. De leerlingen onderzochten wie ze zijn en vertaalden dit in een presentatie.

Lees verder
img

Presentatie UBER PUBER SHOW aan landelijke VO-consulenten

Edien Lammers, projectleider Studio VMBO bij FleCk, gaf op uitnodiging van het LKCA op 27 juni 2023 een online presentatie over de leerlijn kunst en burgerschap van PrO Almere.

Lees verder
Afsluiting derde jaar Studio VMBO: bloemen en presentaties

Afsluiting derde jaar Studio VMBO: bloemen en presentaties

Ateliers De Steiger 206 in Almere was de locatie waar de ontwerpteams vmbo en pro bij elkaar kwamen, voor de afsluiting van beide ontwikkeltrajecten. We blikten terug, keken vooruit en presenteerden de uitkomsten van het derde jaar Studio VMBO.

Lees verder
Prototypetestdag Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Prototypetestdag Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Pro-leerlingen uit de middenbouw testten het nieuwe prototype ONDERZOEK JE TALENT. Het ontwerpteam wilde onderzoeken hoe je leerlingen binnen een workshopprogramma bewust iets over zichzelf kan laten leren wat ze mee kunnen nemen in hun identiteitsontwikkeling.

Lees verder
img

Verantwoording proeftuinsubsidie 2019-2022

FleCk schreef voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een verslag over de aanloop en het verloop van Studio VMBO. Geïnteresseerd? We publiceerden de verantwoording hier.

Lees verder
Prototypetestdag Aeres VMBO Almere

Prototypetestdag Aeres VMBO Almere

Aeres VMBO Almere en Vis à Vis hebben in een traject van drie schooljaren onderzocht of de leerlingen na opgedane inspiratie bij Vis à Vis zelf voldoende geïnspireerd zijn om in de school een festivalbeleving te realiseren. Dit jaar was het festival.

Lees verder
img

Sprint 12 en netwerkbijeenkomst in Almere

Tijdens de twaalfde sprint van het Studio VMBO-traject kwamen de drie deelnemende teams samen in Pygmalion Poort in Almere. In de ochtend werkte elk team aan hun eigen prototype. In de middag namen vijftien mensen deel aan de netwerk- en inspiratiebijeenkomst.

Lees verder
img

Design challenge met cultuurprofielscholen

Vmbo-docenten en -teamleiders van cultuurprofielscholen in Nederland hebben kennisgemaakt met de toolkit van Studio VMBO. Op uitnodiging van de Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) hebben we een design challenge met hen gedaan.

Lees verder
Bijeenkomst Netwerk cultuureducatie vmbo en pro Flevoland

Bijeenkomst Netwerk cultuureducatie vmbo en pro Flevoland

In De Kubus in Lelystad was op donderdag 27 oktober de eerste netwerkbijeenkomst van Studio VMBO. Docenten en cultuurmakers die deel hebben genomen aan Studio VMBO en ‘Bouwen aan de Flevolandse Cultuur’ waren uitgenodigd om inspiratie op te doen en ervaringen te delen.

Lees verder
img

Studio VMBO in Kunstzone

Kunstzone, het tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, publiceerde in de augustus-editie een artikel over Studio VMBO. Thea Vuik bezocht het symposium in maart en interviewde Edien Lammers.

Lees verder
img

Studio VMBO en de andere proeftuinen

Een publicatie over alle proeftuinen die de afgelopen jaren in de Nederlandse cultuurregio's zijn gehouden. Wat gebeurde er in de praktijk?

Lees verder
img

Slotbijeenkomst jaar 2 Studio VMBO

Het tweede jaar van Studio VMBO sloten we af met presentaties van de dit jaar ontworpen bouwstenen en de uitreiking van certificaten. [...]

Lees verder
img

Publicatie resultaten eerste jaar Studio VMBO

Hoe denken schoolleiders over Studio VMBO? De resultaten van het eerste jaar Studio VMBO zijn opgetekend in de publicatie ‘Flevolandse proeftuin voor vernieuwend cultuuronderwijs’. Lees alles over de bereikte resultaten en de impact.

Lees verder
Prototypetestdag Aeres VMBO Almere

Prototypetestdag Aeres VMBO Almere

Het team van Aeres VMBO Almere testte dit schooljaar deel 2 van hun bouwsteen (S)C(H)OOL FEST bij theater Vis à Vis in Almere. [...]

Lees verder
img

Flevoland lanceert digitale toolkit design thinking voor vmbo- en praktijkonderwijs

Sinds twee jaar werken docenten en leerlingen van vmbo- en praktijkonderwijs en cultuurmakers in Flevoland samen in het project Studio VMBO. Hun ervaringen en resultaten zijn nu vervat in een digitale toolkit. Tijdens het landelijk symposium Studio VMBO in Beeld op dinsdag 29 maart in Kunstlinie in Almere onthulden leerlingen deze toolkit [...]

Lees verder
img

Sprint 9 pro: prototypetest evalueren

De pro-teams gingen 21 maart aan de slag met de observaties en inzichten die ze hebben verzameld tijdens de prototypetesten.

Lees verder
Prototypetestdag Arte College, Almere

Prototypetestdag Arte College, Almere

Tijdens de prototypetest onderzochten Arte College en Kunstlinie hoe gamification ingezet kan worden om de motivatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten. [...]

Lees verder
Prototypetestdag PrO Almere

Prototypetestdag PrO Almere

Kun je door middel van humor en spel seksueel geladen onderwerpen serieus behandelen met eerstejaars leerlingen? Het ontwerpteam van PrO Almere onderzocht dit tijdens de UBER PUBER SHOW. [...]

Lees verder
Prototypetestdag Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Prototypetestdag Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Leerlingen uit de bovenbouw van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord testten 7 maart het prototype STORY OF MY SCHOOLLIFE. De prototypetest gaf antwoord op de vraag 'Kunnen leerlingen hun eigen schoolverhaal vertellen en editen aan de hand van hun eigen materiaal?' [...]

Lees verder
Prototypetestdag De Steiger, Lelystad

Prototypetestdag De Steiger, Lelystad

Eerstejaars pro-leerlingen van De Steiger creëerden een kunstwerk in het atelier van een beeldend kunstenaar met een tweedehands voorwerp. De test van het prototype 2ndUNIEK laat zien hoe waardevol dat was. [...]

Lees verder
Prototypetestdag Berechja College, Urk

Prototypetestdag Berechja College, Urk

Marjelle Gerrits, docent beeldende vorming en Bianca Pheijffer, docent techniek van Berechja College in Urk toetsten op 28 februari – samen met Marlot Hendriks van Cultuurbedrijf Noordoostpolder – hun nieuwe prototype GEZAMENLIJK KUNSTWERK. [...]

Lees verder
img

Aankondiging landelijk symposium

Studio VMBO in Beeld is de titel van een landelijk symposium dat FleCk, Collage en BonteHond organiseren. Dinsdag 29 maart aanstaande presenteren we uitgenodigde subsidiegevers, beleidsmakers, cultuurprofessionals in het onderwijs, docenten van kunst- en cultuurvakken en directies van mavo-, vmbo- en praktijkscholen wat we de afgelopen vier [...]

Lees verder
img

Sprint 9 vmbo: OCPE als basis voor onderwijsconcept

De vier teams in het vmbo-traject ontwikkelden 31 januari hun idee verder naar een onderwijsconcept. Ze verwerkten de inzichten die ze hebben opgedaan tijdens een experiment met leerlingen. En ze legden hun concept langs de lat van de OCPE-competenties: onderzoeken, creëren, presenteren en evalueren.

Lees verder
img

Sprint 8 pro: van idee naar onderwijsconcept

De pro-teams maakten 28 januari de stap van idee naar onderwijsconcept. De afgelopen periode hebben ze met leerlingen een experiment uitgevoerd met een idee, en hun observaties omgezet naar inzichten. Om tot een concept te komen, heeft elk team zijn idee uitgewerkt volgens de OCPE-competenties: onderzoeken, creëren, presenteren en evalueren.

Lees verder
img

Sprint 7 pro: van inzicht naar idee

De pro-teams kwamen 23 november online samen voor sprint 7. Tijdens deze werksessie deelden ze de resultaten van hun leerlingenonderzoek met elkaar, genereerden tal van ideeën, doken dieper in de OPCE-stappen en bereidden een experiment voor.

Lees verder
img

Sprint 8 vmbo: ideeën genereren

De vmbo-teams kwamen 19 november online samen voor sprint 8. Tijdens deze werksessie deelden ze de resultaten van hun leerlingenonderzoek met elkaar, genereerden tal van ideeën, doken dieper in de OPCE-stappen en bereidden een experiment voor.

Lees verder
img

Derde Culturele Roadtrip Flevoland

Een bus vol enthousiaste vmbo- en praktijkonderwijsdocenten en hun lokale culturele partners en cultuurmakers ging 26 oktober op pad voor de derde Culturele Roadtrip Flevoland. Vorig jaar gooide corona helaas roet in het eten. Dit jaar kon de dag zoals gepland doorgaan en werden het centrum van Zeewolde, Paviljoen De Verbeelding met het [...]

Lees verder
img

Kick off tweede ontwerpjaar vmbo-traject

Het tweede jaar van Studio VMBO is van start gegaan. Op 30 september ontmoetten de docenten van Aeres VMBO Almere, Arte College en Buitenhout College, beide in Almere en Berechja College op Urk en hun partners van Collage, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, Kunstline, Vis à Vis en de nieuwe bibliotheek in Almere elkaar live. Na een jaar [...]

Lees verder
img

Kick off tweede jaar pro-traject

De praktijkscholen zijn begonnen aan het tweede ontwerpjaar Studio VMBO. Elf docenten en cultuurmakers kwamen 29 september samen bij Vis à Vis in Almere voor de kick off en alweer de zesde sprint van hun co-creatietraject. De docententeams van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord, PrO Almere en De Steiger en de makers van de Kubus, Cultuurbedrijf [..]

Lees verder
img

Afsluiting jaar 1 Studio VMBO

De ontwerpteams van Studio VMBO sloten op 1 juni het eerste jaar af van samen brainstormen, onderzoeken, experimenten, testen en bijstellen. De docenten van de vier vmbo-scholen en de vier praktijkscholen kwamen samen in een online bijeenkomst, bestaande uit een werk- en een presentatiedeel. Samen met hun culturele partners rondden zij in [...]

Lees verder
Prototypetestdag Arte College, Almere

Prototypetestdag Arte College, Almere

Wim Schonermarck, docent geschiedenis en Miranda Koppers, docent muziek en kunstvakken, beiden van Arte College in Almere, toetsten op 20 mei hun prototype TOEKOMSTDROMEN met vmbo-leerlingen van leerjaar 3TL. Het betreft dag twee van een vijfdaagse projectweek voor leerlingen van 4KBL: de Arteweek, die de school samen ontwikkelt met Nikita [...]

Lees verder
Prototypetestdag Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Prototypetestdag Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord

Corine de Lange, mentor en AVO-docent en Marinka Westhuis, docent zorg en welzijn van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord toetsten op 26 april hun prototype WIE BEN IK, samen met eerstejaarsleerlingen. De onderzoeksvraag die aan de prototypetest ten grondslag lag, luidde: ‘Kunnen de leerlingen zichzelf uiten door middel van een kunstdiscipline?’ [..]

Lees verder
Prototypetestdag Buitenhout College in Almere

Prototypetestdag Buitenhout College in Almere

De mavo 3-leerlingen van Ramona Nuis-Kooij, docent drama en cultuurcoördinator op het Buitenhout College in Almere toetsten op 23 april het prototype TAKE OVER. De onderzoeksvraag die onder het prototype ligt, luidt: ‘Hoe kun je met leerlingen resultaten van verschillende kunsten monteren tot een voorstelling en bij hun eigenaarschap creëren?’ [..]

Lees verder
Prototypetestdag De Steiger, Lelystad

Prototypetestdag De Steiger, Lelystad

Op 22 april 2021 toetsten Annique de Boer en Marieke Buisman, beiden docenten AV-vakken en mentor bij De Steiger in Lelystad hun prototype IK ZIE JOU met pro-leerlingen uit leerjaar 1. Het prototype is onderdeel van een nieuwe lessenreeks ‘Dit ben ik!’ dat de docenten, samen met hun culturele partner Anne Bond, coördinator cultuur in en [...]

Lees verder
Prototypetestdag Park Lyceum

Prototypetestdag Park Lyceum

Op 21 april 2021 testten de docenten van het Park Lyceum uit Almere en BonteHond, samen met de leerlingen het prototype STRAF. De leerlingen ervaarden welke rollen er zijn rondom straf en macht en dat iedereen elke rol in zich heeft.

Lees verder
Prototypetestdag Berechja College, Urk

Prototypetestdag Berechja College, Urk

Docent beeldende vorming Henk Kapitein van Berechja College op Urk toetste op 20 april zijn prototype KUNST EN CULTUUR OP URK, samen met vmbo-leerlingen van leerjaar 3TL en 3KBL. De test moest antwoord geven op de vraag: ‘Kunnen de leerlingen op basis van hun eigen interesses lokale cultuuraanbieders benaderen, zelf een workshopprogramma [...]

Lees verder
Prototypetestdag PrO Almere

Prototypetestdag PrO Almere

De docenten van PrO Almere ontwikkelen een serie van drie lessen rondom het thema Waarde. Op 20 april 2021 maakten ze een filmpje van de tweede lesdag bij BonteHond. In de studio en theaterzaal liggen allemaal waardeloze dingen op een hoop op de grond. Aan de hand van een aantal creatieve opdrachten onderzoeken de leerlingen hoe ze de dingen [...]

Lees verder
Prototypetestdag Aeres VMBO Almere

Prototypetestdag Aeres VMBO Almere

Docent beeldende vorming Kim van Luttervelt en docent drama/expressie Reina Barteling van Aeres VMBO Almere toetsten op 15 april, samen met hun vmbo-leerlingen van klas 2KBL, het prototype SCHOOL ALS FESTIVALTERREIN. Het doel van de testdag was te onderzoeken of de fantasie van leerlingen door middel van een inspiratietour dusdanig geprikkeld [...]

Lees verder
Prottypetestdag Almere College, Dronten

Prottypetestdag Almere College, Dronten

Margreet Jongsma, docent beeldend en Tess Baas, docent algemene vakken van Almere College, afd. praktijkonderwijs in Dronten toetsten op 14 april, samen met eerste- en tweedeklassers, het nieuwe prototype FILTER/NO FILTER. De leerlingen gingen onder begeleiding van multidisciplinair kunstenaar Hannah Goedhart aan de slag met een green screen [...]

Lees verder
img

Sprint 5 vmbo: van experiment naar prototype

De vmbo-teams hebben de afgelopen week geëxperimenteerd met kleine lesideeën. Welke inzichten leverden deze experimenten op? En hoe worden deze gebruikt bij de opzet van het prototype dat de docenten samen met hun culturele partner gaan uitwerken. Op 22 maart, tijdens de een na laatste sprint van dit schooljaar, deelden de deelnemers hun [...]

Lees verder
img

Sprint 4 pro: leren van inzichten uit experiment

Wat hebben de experimenten met scenario’s de docenten geleerd? Op 5 maart, tijdens sprint 4, presenteerden zij hun observaties en inzichten. Ook voor de uitvoerende partners die deze sprint voor het eerst aanwezig waren. In co-creatie kozen zij vervolgens een idee uit om hiervan een prototype van een onderwijsactiviteit – een bouwsteen – te [...]

Lees verder
img

Sprint 4 vmbo: experimenteren maar!

De teams van de vier vmbo-scholen kwamen 1 maart weer online samen om hun ideeën verder uit te diepen. Het is de laatste sprint waarin het genereren van ideeën centraal staat. Dit keer wordt een grote stap gezet: de stap die van een idee onderwijs maakt. Belangrijk hierbij is het experimenteren. De deelnemers bereidden een onderzoek voor van [...]

Lees verder
img

Sprint 3 vmbo: focus door inzichten leerlingenonderzoek

Docenten en hun culturele partners presenteerden tijdens sprint 3 de resultaten van het leerlingenonderzoek. De afgelopen weken heeft een aantal vmbo-leerlingen van Aeres VMBO Almere, Berechja College, Arte College en Buitenhout College thuis en op school verschillende opdrachten uitgevoerd. De resultaten hiervan en de gesprekken hierover [...]

Lees verder
img

Sprint 3 pro: ideeën worden scenario’s

Tijdens de derde sprint gingen de deelnemers door met de ideeën die ze de vorige keer met elkaar hebben ontwikkeld. Het doel was de ideeënruimte verder te vergroten en daarna convergeren. De docenten van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord, PrO Almere, Almere College uit Dronten, De Steiger uit Lelystad en hun culturele partners Cultuurbedrijf [...]

Lees verder
img

Sprint 2 vmbo: onderzoek naar leerlingen centraal

De tweede online bijeenkomst van de vmbo-docenten en hun culturele partners stond in het teken van leerlingenonderzoek. Een van de vertrekpunten van Studio VMBO is dat kunst- en cultuuronderwijs samen met de leerling wordt ontwikkeld. Door het doen van onderzoek wordt een goed beeld gekregen van de belevingswereld van de vmbo’ers [...]

Lees verder
img

Ook vmbo-teams van start met Studio VMBO

Vier vmbo-scholen en hun culturele partners startten dinsdag 17 november met hun co-creatietraject binnen Studio VMBO. Door corona helaas ook voor deze deelnemers geen feestelijke kick-off lunch, maar wel de enthousiasmerende woorden van Michiel Rijsberman. De gedeputeerde wenst alle deelnemers veel succes met het samenwerken. Aeres VMBO [...]

Lees verder
Gedeputeerde Rijsberman opent Studio VMBO

Gedeputeerde Rijsberman opent Studio VMBO

Studio VMBO is officieel van start gegaan. Nadat 21 oktober vier scholen voor praktijkonderwijs startten met hun co-creatietraject, begonnen 17 november ook vier vmbo-scholen met het ontwerpen van innovatief, eigentijds en betekenisvol cultuuronderwijs. De komende twee jaren ontwikkelen de scholen samen met cultuurprofessionals nieuwe [...]

Lees verder
img

Sprint 2 pro: leerlingenonderzoek en ontwerpvragen

“Onderwijs waar je zin in krijgt!” Dit is waar we in Studio VMBO naar toe werken. De afgelopen weken deden de deelnemers aan het pro-traject onderzoek met leerlingen om zicht te krijgen op hun belevingswereld. Tijdens sprint 2 op 12 november analyseerden de docenten en hun culturele partners de onderzoeksresultaten. Ook formuleerden ze per [...]

Lees verder
img

Kick off Studio VMBO: pro-teams starten co-creatie

Ieder in zijn eigen omgeving en toch verbonden. Woensdag 21 oktober waren de kick-off en de eerste sprint van het pro-traject van Studio VMBO. Vier teams, bestaande uit docenten, directeuren en culturele partners, maakten kennis met elkaar en met het ontwerpproces dat ze gezamenlijk gaan doorlopen. Al was sprint 1 online, toch ontstond er [...]

Lees verder
Echnaton en Collage: prototype Flashmob

Echnaton en Collage: prototype Flashmob

Collage, een van de uitvoerende partners van Studio VMBO, begeleidde het Echnaton in Almere bij een cultuuractiviteit die het startsein geeft aan omgevingsgericht onderwijs. Leerlingen van TL1 leerden over dans en maakten op 20 augustus samen met professionele dansers een flashmob. 8 oktober keken de school en de lokale partner terug op het [...]

Lees verder
Prototypetestdag 2 Montessori Lyceum Flevoland

Prototypetestdag 2 Montessori Lyceum Flevoland

In september rondden de docenten van het MLF, het Montessori Lyceum Flevoland in Almere, hun eigen co-creatie schooltraject binnen het project Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur af. Het afgelopen jaar hebben twee teams van kunstvakdocenten, met Collage als lokale partner, elk vanuit een eigen ontwerpvraag gewerkt aan de leerlijn kunst [...]

Lees verder
img

Prototypetestdag 1 Montessori Lyceum Flevoland

In september rondden de docenten van het MLF, het Montessori Lyceum Flevoland in Almere, hun eigen co-creatie schooltraject binnen het project Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur af. Het afgelopen jaar hebben twee teams van kunstvakdocenten, met Collage als partner, elk vanuit een eigen ontwerpvraag gewerkt aan de leerlijn kunst en [...]

Lees verder
Studio VMBO in promovideo minister

Studio VMBO in promovideo minister

Begin juni bracht het Fonds voor Cultuurparticipatie een filmpje uit waarin minister Van Engelshoven de start van de derde editie van de meerjarige subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) viert. We zijn trots dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ervoor heeft gekozen beelden van Studio VMBO te gebruiken als [...]

Lees verder
img

Studio VMBO van start met acht scholen!

Maar liefst acht scholen hebben zich aangemeld voor Studio VMBO. Na de zomer starten we twee trajecten: een voor vmbo-scholen en een voor scholen voor praktijkonderwijs. De deelnemers aan het vmbo-traject zijn Aeres VMBO Almere, Arte College Almere, Berechja College Urk en Buitenhout College Almere. Aan het pro-traject nemen deel Aeres [...]

Lees verder
img

Faciliteren met design thinking

Na de zomervakantie starten het vmbo- en het pro-traject van Studio VMBO. Vrijdag 15 mei kwamen adviseurs van de culturele instellingen die de scholen gaan begeleiden voor het eerst ‘samen’. FleCk en designers van Zeewaardig hebben hen tijdens een online sessie kennis overgebracht van het design-thinkingproces met scholen. De adviseurs gaan [...]

Lees verder
img

Studio VMBO: uitnodiging tot deelname

Collage, BonteHond, Kubus, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en De Meerpaal nodigden in de week na Pasen vmbo- en praktijkonderwijsscholen uit mee te ontwikkelen in Studio VMBO. Begin van het nieuwe schooljaar starten we binnen Studio VMBO twee trajecten: een voor het vmbo en een voor het praktijkonderwijs. De afgelopen maanden zijn met alle [...]

Lees verder
img

Sprint 16 Samen bouwen: Coachende houding voor gedeeld eigenaarschap

Alle bouwstenen die de docenten ontwikkelen, bevorderen het eigenschap geven aan de leerlingen. Een coachende houding van de docenten helpt hierbij. Projectleider Edien Lammers gaf tijdens sprint 16 een korte presentatie over didactisch coachen. We waren 13 januari te gast bij De Meerpaal in Dronten waar de deelnemers ook een rondleiding [...]

Lees verder
img

Sprint 15 Samen bouwen: Talentontwikkeling en creativiteit

Voor sprint 15 op 6 december waren we welkom bij Aeres VMBO in Emmeloord. Deze bijeenkomst was er ruimte om verder te werken aan de eigen bouwstenen en voor verdieping. Annie Schilstra, verandermanager op de school waar wij te gast waren, gaf een presentatie over talentontwikkeling en zette de deelnemers aan hun ‘creativiteitsspier’ te [...]

Lees verder
img

Sprint 14 Samen bouwen: Het belang van experiment

De tweede sprint van jaar 3 stond in het teken van het belang van tussentijds testen, het experimenteren, en het genereren van ideeën. Er werd ter plekke – als oefening – getest met leerlingen van het Stad College in Almere. Om de ideeënstroom op gang te brengen, waren multimedia- en jongerenexpert Anouck Wolf, werkzaam bij Critical Mass en [...]

Lees verder
img

Nieuw: Studio VMBO

Vmbo- en praktijkscholen die willen investeren in vernieuwend cultuuronderwijs kunnen vanaf schooljaar 2020-2021 mee onderzoeken en experimenteren in Studio VMBO. In deze ‘proeftuin’ werken FleCk, Collage en BonteHond samen met docenten en hun leerlingen en met het culturele veld om cultuuronderwijs in de provincie een stevige impuls en een [...]

Lees verder
img

Culturele Roadtrip door de Noordoostpolder

Een bus vol enthousiaste vmbo-docenten en hun lokale partners parkeerde 5 november rond 18.00 uur in Lelystad, na een dag vol inspirerende cultuurbezoeken in de Noordoostpolder. Bracht de Culturele Roadtrip Flevoland hen vorig jaar naar de Flevopolder, dit jaar is een ander deel van de provincie ontdekt. En op sommige momenten ook door de [...]

Lees verder
img

Sprint 13 Samen bouwen: Start van jaar 3

Jaar 3 van Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur startte voor de deelnemers met Sprint 13. De docenten van Aeres VMBO Emmeloord, OPDC-Almere en Stad College kwamen 18 oktober in Lelystad samen met hun lokale partners Kubus en Collage. Bij de Kubus raakten iedereen weer snel enthousiast door de aftrap van projectleider Edien en ontwerper [...]

Lees verder
img

MLF start met FleCk eigen co-creatietraject

MLF, het Montessori Lyceum Flevoland, is begonnen met een individueel co-creatie schooltraject binnen het project Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur. Op 26 september was de kick off voor vier kunstvakdocenten, hun schoolleiding en lokale partner Collage. Het team blikte na afloop positief terug: “indrukwekkend en inspirerend”, “fijn om [...]

Lees verder
img

Publicatie over tweede co-creatiejaar

Twee jaar nu hebben ze samen gewerkt en geleerd: de vmbo-docenten die deelnemen aan het co-creatietraject van FleCk: Bouwen aan de Flevolandse cultuur. Ze investeerden energie en creativiteit in het ontwikkelen van bouwstenen – inhouden en lessen – voor een leerlijn cultuureducatie. En tijd, tijd die de school hen bood en die ze zelf investeerden.

Lees verder
img

Resultaat van tweede pilotjaar Samen bouwen is verdieping & verbreding

Schoolleiders, vertegenwoordigers van het culturele veld, provincie Flevoland en gemeente Almere en overige geïnteresseerden kwamen 4 juni naar Almere. In locatietheater Vis à Vis vond de slotbijeenkomst plaats van het tweede pilotjaar Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur. Een aantal van de gasten volgt het co-creatietraject vanaf het [...]

Lees verder
img

Prototypedag OPDC-Almere

Beeldend docent Celine Mooren en techniekdocent Wouter Horst van OPDC-Almere hebben als tweede bouwsteen voor hun leerlingen van klas 1 en 2 een vakoverstijgende lessenreeks over het maken van kinetische kunst [...]

Lees verder
img

Sprint 12 Samen bouwen: Portfolio’s en presentaties

De laatste sprint van pilotjaar 2 – op 4 juni – bracht de deelnemers naar locatietheater Vis à Vis in Almere Poort. In deze tot de verbeelding sprekende omgeving rondden zij hun portfolio’s af en bereidden de presentaties voor van hun nieuwste bouwsteen. Projectleider Edien Lammers: “Vis à Vis is kunst, is cultuur en inspireert. Deze plek zet [...]

Lees verder
Prototypedag SG De Rietlanden

Prototypedag SG De Rietlanden

Kan kunst maken je verbinden met de mensen in de samenleving waar je normaal niet mee in aanraking komt? Om deze vraag te beantwoorden maakte het docententeam van SG De Rietlanden een bouwsteen met twee projecten: Wandkleed maken en Anders Ontmoeten. Bij beide projecten werkten eersteklassers TL samen met kunstenaars en ontmoetten ouderen en [...]

Lees verder
Prototypedag ISG Arcus

Prototypedag ISG Arcus

ISG Arcus doorloopt met FleCk een op-maattraject binnen Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur. Het docententeam ontwikkelde als bouwsteen een Cultuurdag Plus voor leerlingen van klas 3 BBL/KBL en TL. Het vernieuwde concept focust op voorbereiden en eigen keuzes van de leerlingen met als doel meer betrokkenheid te krijgen. De school werkte [...]

Lees verder
Leerlingen Stad College presenteren eigen kunstwerk

Leerlingen Stad College presenteren eigen kunstwerk

In vervolg op de prototypedag van 28 maart presenteerden derdeklassers BBL/KBL en TL van Baken Stad op 3 juni hun kunstwerken aan klasgenoten en geïnteresseerde docenten. Het maken en het presenteren van een eigen kunstwerk vormden de afsluiting van het vak KCKV. De werken en de presentaties zijn beoordeeld door andere docenten dan hun [...]

Lees verder
Prototypedag SG Lelystad

Prototypedag SG Lelystad

Dennis Bohle, docent beeldende vorming van SG Lelystad, ging 23 mei voor de tweede keer met zijn KBL/TL-leerlingen van klas 1D naar Museum Batavialand. Het bezoek is onderdeel van een bouwsteen die keuzevrijheid voor leerlingen koppelt aan een betekenisvolle opdracht. Dennis: “Mijn onderzoeksvraag was ‘Hoe doe je onderzoek in een museum’ [...]

Lees verder
Prototypedag Aeres VMBO Emmeloord

Prototypedag Aeres VMBO Emmeloord

Op 28 maart gingen kunstvakdocenten Ingrid Suurland en Maris Lottman van Aeres VMBO Emmeloord met tweede- en derdeklassers GL naar Schokland. Als bouwsteen in het tweede pilotjaar hebben zij de leerlingen van 3GL het programma voor de leerlingen van de tweede laten ontwikkelen. Leerlingen creëren voor leerlingen! De derdeklassers doorliepen [...]

Lees verder
img

Sprint 11 Samen bouwen: Tips & tops over vakoverstijgend onderwijs

Voor de een na laatste sprint van pilotjaar 2 waren we 9 mei te gast op het Stad College in Almere. In het tekenlokaal verzorgde Nadieh Rijs een inleiding over vakoverstijgend werken, analyseerden we de nieuwe bouwstenen van de school en van Aeres VMBO Emmeloord en werkten de docenten aan hun presentaties voor de slotbijeenkomst van het [...]

Lees verder
Prototypedag Stad College

Prototypedag Stad College

Reina Bartelink, kunstvakdocent op het Stad College in Almere, ontving op 28 maart twee Flevolandse kunstenaars die haar derdeklassers BBL/KBL en TL kwamen vertellen over hun creatieve proces. De CKV-leerlingen die zelf een eigen reflectie-/inspiratiekunstwerk moeten maken, hoorden van de professionals hoe zij creëren. “Het doen is [...]

Lees verder
img

Sprint 10 Samen bouwen: Procesgericht werken in je kunstvaklessen

De tiende sprint op maandag 4 maart bracht de deelnemers van het co-creatietraject samen in de Osmanli Moskee in Lelystad, waar we allerhartelijkst werden ontvangen. Hier kregen de docenten en medewerkers van de lokale partners een korte rondleiding en werd er vervolgens in de kantine van de moskee gewerkt aan de bouwstenen [...]

Lees verder
img

Sprint 9: Themabijeenkomst creativiteit

De negende sprint op 14 januari bracht de deelnemers van het co-creatietraject samen in het Museum het Oude Raadhuis op het voormalige eiland Urk. Hier doken de docenten en de medewerkers van de lokale partners in het thema creativiteit. Edien Lammers hield een presentatie die antwoorden gaf op vragen over dit onderwerp die de groep eind [...]

Lees verder
img

Pareltjes in het vmbo

De januari-editie van Kunstzone besteedt aandacht aan kunst en cultuur voor het vmbo. Volgens hoofdredacteur Judith Boessen: niet living apart, maar toch nog altijd niet close together. Marie-Jose Kommers, specialist cultuureducatie van het LKCA schreef een artikel over ons co-creatietraject; Wouter Horst en Celine Mooren van het OPDC delen [...]

Lees verder
img

Sprint 8: Culturele Roadtrip

Van Lelystad naar Almere en terug: woensdag 21 november lieten deelnemers van scholengroep 1 zich inspireren door erfgoed, Land Art, de creatieve industrie en culturele instellingen in de Flevopolder. Sprint 8 was een Culturele Roadtrip, een reis door de provincie met als doel kennis te maken met het verhaal van Flevoland en de culturele [...]

Lees verder
img

Sprint 7: Verbeteren en doorbouwen

In de volgende fase van het ontwerptraject Bouwen aan de Flevolandse cultuur zijn onze doelen: verbreden en verdiepen. Deze fase startte dinsdag 30 oktober in Gasthuis de Lichtwachter op Schokland, een bijzonder stukje Flevoland dat vanwege de archeologische rijkdom en in 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is geplaatst. Hier begonnen [...]

Lees verder
img

Vervolgtraject scholengroep 1

Op één school na participeren alle scholen die meededen aan de pilot ook mee in het vervolgtraject bestaande uit zes nieuwe sprints. Het Almere College Dronten heeft aangegeven door een nieuwe tijdrovende taak van de betrokken kunstvakdocent zelfstandig door te gaan met het ontwikkelen van bouwstenen. Dat betekent dat Stad College, [...]

Lees verder
img

Evaluatie pilot

Na de succesvolle afsluiting van de pilot op 15 juni heeft FleCk met de deelnemende scholen en lokale partners geëvalueerd en nieuwe plannen gemaakt voor het vervolg. Alle scholen waren in de kern positief over de gekozen aanpak. In de evaluaties zijn veel ideeën en wensen aangereikt om het traject inhoudelijk sterker te maken of aan te [...]

Lees verder
img

Publicatie over eerste co-creatiejaar

Cultuuronderwijs in het vmbo is geen vanzelfsprekendheid, maar zou dat wel moeten zijn. Gedeputeerde Michiel Rijsberman van provincie Flevoland weet kernachtig samen te vatten waarom dat zo zou moeten zijn: ‘Je leert wie je bent en waar je staat’. We maakten een publicatie over de pilot Bouwen aan Flevolandse cultuur, waar negen vmbo-scholen [...]

Lees verder
Slotsymposium pilot in beeld en geluid

Slotsymposium pilot in beeld en geluid

In Almere sloten we op 15 juni de pilot Bouwen aan de Flevolandse cultuur af met de de laatste ontwerpbijeenkomst en een feestelijk slotsymposium. Klei maakte een mooi videoverslag.

Lees verder
img

Slotsymposium pilot

Met het slotsymposium op 15 juni sloten we de pilot Bouwen aan de Flevolandse cultuur op feestelijke wijze af. De scholen en hun lokale partners presenteerden in twee rondes hun concept-leerlijnen en het eerste prototype aan geïnteresseerde gasten. Belangstelling was er onder meer van de eigen collega’s, vanuit nieuwe vmbo-scholen in [...]

Lees verder
Prototypedag Montessori Lyceum Flevoland

Prototypedag Montessori Lyceum Flevoland

Docent beeldend en drama Ruth van Exel en haar leerlingen testten op 20 juni de bouwsteen van de concept leerlijn van het Montessori Lyceum Flevoland: het bedrukken van T-shirts met logo’s die de leerlingen zelf hebben ontworpen, onder begeleiding van een grafisch vormgever. Daniël Sylla van Shot By Sylla maakte een fotoreportage.

Lees verder
img

Fotoreportage leerlingenprogramma

Tijdens sprint 6 en het slotsymposium van de pilot op 15 juni was een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen. Sidney, Chemène, Anne-Wil, Inge, Lanhua, Manon, Aurora, Rachel, Myrthe en Lis kregen een ontwerpworkshop en rondleiding door het KAF. Na de presentatie door hun docenten te hebben beoordeeld, bouwden ze in de LEGO® [...]

Lees verder
img

Sprint 6: terugblik op testen

‘Ik had verwacht dat de leerlingen het leuk zouden vinden om het dorp in te gaan, maar ze vonden het saai.’ ‘De leerlingen waren zeer geboeid, sommige schreven wel drie vellen vol en dat doen ze normaal nooit.’ ‘Ik had niet verwacht dat ze het leuk zouden vinden omdat ik dacht dat het niet past bij hun belevingswereld.’ ‘De leerlingen waren [...]

Lees verder
Prototypedag OPDC-Almere

Prototypedag OPDC-Almere

Beeldend docent Celine Mooren en techniekdocent Wouter Horst testten hun bouwsteen op vier momenten in juni. Van de prototypetestdag op 14 juni maakte Daniël Sylla van Shot By Sylla een fotoreportage.

Lees verder
Prototypedag Almere College Dronten

Prototypedag Almere College Dronten

Beeldend docent Eva Risselada organiseerde met De Meerpaal haar prototypetestdag voor eersteklassers: samen het dorp in om foto’s te maken en in de klas, met de hulp van Anita Drost van Schrijfbende, een verhaal bij de foto maken.

Lees verder
Prototypedag SG Lelystad

Prototypedag SG Lelystad

Beeldend docent Dennis Bohle en cultuurcoördinator Sandra Grootenboer vroegen kunstenaars Hein Walter en Rob van den Broek van KVF, Kunstenaarsvereniging Flevoland, mee vorm te geven aan hun prototype. Met hun leerlingen brachten ze 1 juni een bijzonder bezoek aan een zorgcentrum.

Lees verder
Prototypedag Aeres VMBO Emmeloord

Prototypedag Aeres VMBO Emmeloord

Beeldend docent Ingrid Suurland en wiskundedocent Annie Schilstra gingen met tweedeklassers het lokaal uit naar Museum Schokland . Hier testen zij hun prototype, samen met Cultuurbedrijf Noordoostpolder.

Lees verder
Prototypedag Stad College

Prototypedag Stad College

Beeldend docent Nadieh Rijs van Stad College organiseerde samen met Collage en KLEURinCULTUUR een cultuurdag met verschillende nieuwe workshops, passend bij de belevingswereld van de leerlingen. De derdeklassers hadden keuze uit zeven workshops en mochten er vier kiezen.

Lees verder
img

Sprint 5: Samen met de cultuuraanbieder

Voor het eerst in ons co-creatietraject werkten de docenten en lokale partners tijdens een sprint samen met de cultuuraanbieder van hun keuze. De voorafgaande weken benaderden zij potentiële culturele partners met wie zij willen samenwerken in het eerste prototype van hun leerlijn. Tijdens sprint 5, op 16 mei, bevolkten zo’n 25 personen [...]

Lees verder
Prototypedag Aeres VMBO Lelystad

Prototypedag Aeres VMBO Lelystad

Beeldend docent Jessica Groten had op 22 mei, samen met Kubus, KVF, Kunstenaarsvereniging Lelystad, beeldend kunstenaar Sonja Rosing en Natuurpark Lelystad een testdag met derdeklassers. Leren en doen in vrijheid, in en met de culturele omgeving.

Lees verder
img

Aandacht voor activiteitenplan

April is traditioneel de maand dat de scholen volop bezig zijn met hun formaties voor het komende schooljaar. Om voor de schoolleiding inzichtelijk te maken dat de verdere uitrol en (door)ontwikkeling van de bouwstenen uit het leerlijn-concept de komende twee schooljaren tijd en geld behoeven, heeft FleCk een format gemaakt van een [...]

Lees verder
img

Vraagbaak voor subsidie

FleCk is in gesprek met het Fonds voor Cultuurparticipatie om te onderzoeken onder welke voorwaarden de doorontwikkeling van de concept-leerlijnen subsidiewaardig is. Het Fonds heeft in maart een nieuwe subsidieregeling uitgeschreven voor het vmbo, praktijkonderwijs en VSO. Deze regeling sluit naadloos aan bij het doel van ons traject [...]

Lees verder
img

Sprint 4: leerlijnen krijgen vorm

Combineren en verbinden. De docenten die vanaf januari bezig zijn met het ontwikkelen van leerlijnen voor vmbo-leerlingen waren er druk mee tijdens sprint 4. Service designer Bjørn van Raaij van Zeewaardig beloofde ze voor de middag van 9 april een complexe puzzel. De puzzelstukjes waren de concepten die de docenten, samen met medewerkers van [...]

Lees verder
Filmverslag sprint 3

Filmverslag sprint 3

Van sprint 3 op 8 maart hebben we een kort filmverslag laten maken, met dank aan alle deelnemers en onze gasten die aanwezig waren in Bataviawerf in Lelystad. De film is gemaakt door Klei dat zijn wij uit Lelystad. [...]

Lees verder
img

Sprint 3: pitches en speeddates

De leerlingen Fleur en Ashraf stonden centraal tijdens sprint 3 op 8 maart. In Batavia Werf in Lelystad combineerden negen docenten en drie medewerkers van lokale partners hun eigen concepten voor les- of leeractiviteiten tot een in hun ogen ideale reis voor de fictieve Fleur en Ashraf. Zij presenteerden de reizen aan cultuuraanbieders en [...]

Lees verder
img

Sprint 2: belevingswereld leerling centraal

Docenten van de deelnemende vmbo-scholen in Flevoland werkten gisteren samen tijdens sprint 2. In het Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten analyseerden ze de resultaten van een onderzoek onder hun leerlingen. De observatie dat veel leerlingen zeggen ‘zelf te willen beslissen’, werd als inzicht genoemd om in de les ruimte te willen bieden [...]

Lees verder
img

Sprint 1: ontwerpvragen geformuleerd

Het FleCk co-creatietraject Bouwen aan de Flevolandse cultuur is begonnen. Negen vmbo-scholen uit Lelystad, Dronten, Almere en de Noordoostpolder startten gisteren met de pilot die voor de zomervakantie is afgerond. In Ateliers De Steiger in Almere kwamen docenten en schoolleiders samen voor de eerste sprint. Met 48 blanco ontwerpvellen [...]

Lees verder
img

Projectplan gereed!

FleCk is klaar met de onderzoeks- en uitwerkfase. De ideeën waarmee vernieuwend, inspirerend, kwalitatief goed cultuuronderwijs voor het vmbo in Flevoland kan worden gerealiseerd, zijn gevat in het projectplan Bouwen aan de Flevolandse cultuur. Een plan met een grote rol voor de cultuurdocenten die de vmbo-scholen rijk zijn. Zij worden, samen [...]

Lees verder
img

Cultuurbeleving bij leerlingen

Een belangrijk ontwerpprincipe van het vmbo-traject is dat we leerlingen betrekken bij het ontwerpproces. Hiervoor zijn tools nodig waarmee docenten op een inspirerende manier de cultuurbeleving van hun leerlingen kunnen ophalen. Het Almere College in Dronten en Het Baken Stad in Almere zijn de eerste twee scholen die zich opgeven om ons [...]

Lees verder
img

Presentaties aan de provincie

Ook onze opdrachtgever, de provincie, nemen we mee in de werkwijze om vanuit service design een leerlijn cultuuronderwijs te ontwikkelen. Op 31 oktober presenteerde FleCk een half uur voor Gedeputeerde Staten. Op woensdagavond 29 november krijgen we een uur om ook Provinciale Staten mee te nemen in de resultaten tot nu toe en onze werkwijze [...]

Lees verder
img

Start Netwerk Cultuureducatie VMBO Flevoland

Van de 23 vmbo-scholen in Flevoland hebben we tussen maart en november twaalf scholen actief benaderd. Hiermee is de start gemaakt met het nieuwe Netwerk Cultuureducatie VMBO Flevoland. Elf scholen toonden interesse voor het co-creatietraject en met tien scholen konden we in gesprek om hun behoefte en context in beeld te brengen [...]

Lees verder
img

De eerste ontwerpbijeenkomst

Op 31 oktober heeft de eerste ontwerpbijeenkomst plaats voor geïnteresseerde vmbo-scholen en onze lokale partners, de erkende steunpunten voor cultuureducatie in Flevoland. FleCk presenteert haar onderzoeksresultaten uit het voorjaar en de contouren van het co-creatietraject waar scholen na de kerstvakantie mee kunnen starten. Het onderwijs [...]

Lees verder
img

Leidende thema’s

Het hele co-creatietraject draait om drie thema’s die we hebben vastgesteld na het onderzoek onder scholen en partners: lokale kunsteducatie, cultuur en techniek; jongerencultuur; kunst en cultuur in het licht van arbeidsperspectief. Door het werken rond specifieke thema’s kunnen de scholen vanuit een eigen ontwerpvraag maar in een breder [...]

Lees verder
img

Leerlingen centraal door service design

We hebben geconstateerd dat het culturele veld de vmbo-leerling nog slecht bereikt. Daarom kiezen we ervoor te gaan werken vanuit de methodiek van service design. Met deze aanpak kunnen we leerlingen actief betrekken en hun behoefte en context centraal zetten. Een goede leerlijn maak je namelijk alleen als er voldoende ervaring en affiniteit [...]

Lees verder
img

Vervolgonderzoek en draagvlak

We krijgen van de provincie toestemming het najaar van 2017 te benutten om de onderzoeksresultaten van het voorjaar te verdiepen en een breed draagvlak te creëren voor ons project. In de periode van september tot en met december voeren we verkennende gesprekken met nieuwe scholen, verdiepende gespreken met reeds geïnteresseerde scholen [...]

Lees verder
img

Edien Lammers start als projectleider

FleCk trekt Edien Lammers aan als projectleider van het vmbo-project. Edien werkt al 25 jaar vanuit verschillende functies aan kunst- en cultuureducatie in het voortgezet, primair en speciaal onderwijs. Onder andere als conrector voor ’t Atrium in Amersfoort en als consulent vo bij Kunst Centraal. Haar drive ligt in het initiëren van [...]

Lees verder
img

Bedrijfsleven zoekt 21ste century skills

FleCk en het onderwijs willen een verbinding tussen cultuureducatie en arbeidsperspectief. Daarom werken we mee aan een Lelystadse Educatieve Conferentie over de behoeftes van Flevolandse bedrijfsleven in relatie tot het onderwijs. Het Flevolandse bedrijfsleven zoekt professionals met lef, die out of the box denken, durven te onderzoeken en [...]

Lees verder