23 mei 2019

Prototypedag SG Lelystad

Dennis Bohle, docent beeldende vorming van SG Lelystad, ging 23 mei voor de tweede keer met zijn KBL/TL-leerlingen van klas 1D naar Museum Batavialand. Het bezoek is onderdeel van een bouwsteen die keuzevrijheid voor leerlingen koppelt aan een betekenisvolle opdracht. Dennis: “Mijn onderzoeksvraag was ‘Hoe doe je onderzoek in een museum’. De aanpak is geslaagd, ik ben ontzettend trots op mijn leerlingen”.

Het uitgangspunt van de bouwsteen van SG Lelystad is dat iedere persoon na een museumbezoek andere dingen heeft onthouden. Dennis: “Iedereen beleeft een museum anders. De een wil alles zien en doet daar de hele dag over, de ander wil een klein beetje zien en staat na een uur weer op straat”. Dennis heeft zijn leerlingen keuzeopdrachten geboden die rekening houden met verschillende interesses, wensen en behoeften. Aan het einde van het bezoek op 23 mei presenteerden de leerlingen hun eigen ervaringen en bevindingen en zo is alle informatie met elkaar gedeeld.

Besef van de waarde van de eigen omgeving

Het bezoek is onderdeel van de bouwsteen aan de leerlijn cultuureducatie waar SG Lelystad aan werkt. De bouwsteen is een vakoverstijgende opdracht die bestaat uit het onderzoeken van de achtergrond van de eigen woonplaats. Het doel is dat de leerlingen zo de waarde van de eigen omgeving beseffen.

De afgelopen maanden hebben de leerlingen Lelystand onderzocht in de lessen geschiedenis, aardrijkskunde en beeldende vorming via onder meer internet en film. Vervolgens gingen de leerlingen twee keer naar Museum Batavialand, als onderdeel van het bronnenonderzoek. Met alle informatie ontwikkelen de leerlingen een opdrachtenboekje voor basisschoolleerlingen van groep 7/8.

Keuze uit vier opdrachten

Tijdens het eerste bezoek aan Batavialand verkenden de leerlingen het museum en onderzochten zij ieder voor zich wat ze bijzonder interessant en leuk vinden om te doen in een museum. Voor het tweede bezoek, op 23 mei, kozen de leerlingen op basis van hun onderzoek en passend bij de eigen interesse een van de onderstaande opdrachten:

  • fotospeurtocht maken: de leerlingen moeten kiezen wat voor basisschoolleerlingen interessant en leuk is, dit fotograferen en er vragen bij bedenken;
  • kom in actie: de leerlingen doen onderzoek naar zinvolle doe-activiteiten. In Museum Batavialand betreft dit vooral de Watertuin waar allerlei proefjes en opstellingen te zien zijn. De leerlingen testen de proefjes en illustreren een keuze hieruit met vragen in het opdrachtenboekje;
  • kijkje achter de schermen: de leerlingen interviewen medewerkers van het museum. Ze werken de interviews uit, koppelen er een opdracht aan en presenteren zo het museum;
  • top 3 museumstukken: de leerlingen brengen in kaart wat zij de topstukken van de collectie vinden. Ze onderzoeken deze en presenteren ze in de vorm van een opdracht in het boekje voor de basisschool;
  • de leerlingen presenteren aan het eind van het bezoek hun bevindingen en onderzoeksresultaten aan elkaar en aan de museummedewerkers.

Zo is museumbezoek geen verplichting

“De leerlingen hebben met elkaar het museum heel intensief beleefd. Ze mochten vrij door het museum lopen en hun (deel)onderzoek doen, in plaats van dat ze opdrachten moesten doen die de docent heeft gegeven. Ik ben ontzettend trots op mijn leerlingen. Ze vonden het echt leuk, stimuleerden elkaar. Als je dus keuze geeft aan de leerlingen en er een betekenisvolle opdracht aan verbindt, wordt museumbezoek niet meer als verplichting ervaren.”