13 maart 2019

Sprint 10 Samen bouwen: Procesgericht werken in je kunstvaklessen

De tiende sprint op maandag 4 maart bracht de deelnemers van het co-creatietraject samen in de Osmanli Moskee in Lelystad, waar we allerhartelijkst werden ontvangen. Hier kregen de docenten en medewerkers van de lokale partners een korte rondleiding en werd er vervolgens in de kantine van de moskee gewerkt aan de bouwstenen. Anne-Marie Meertens is kunstvakdocent op het mbo. Zij hield een presentatie over verschillende werkvormen om vmbo-leerlingen te leren kijken naar kunst. Daarnaast gaf zij ook informatie hoe procesgericht te werken met deze doelgroep.

Kijken naar kunst met vmbo-leerlingen

Een leerling mist vaak de woorden om te beschrijven wat hij ziet. Het is daarom belangrijk te leren op welke manieren je naar kunst kunt kijken en hoe je dat kunt verwoorden. Er zijn veel verschillende manieren om dat te doen. Anne-Marie heeft haar werkvormen op een rij gezet en nam de docenten mee in de verschillende invalshoeken die je kunt gebruiken. Daarnaast gaf Anne-Marie ook tips voor spelvormen in de klas.

Procesgericht leren

De docenten geven aan dat het lastig is met de vmbo-leerlingen procesgericht te werken. In ons traject hebben wij een keuze gemaakt om minimaal de volgende vier stappen in het creatieve proces op te nemen in de bouwstenen: onderzoeken, creëren, presenteren en evalueren. Leerlingen vinden het lastig in processtappen te denken en ook om meer dan een idee te bedenken. ‘Vaak vinden zij hun eerste idee al goed genoeg en zij willen het liefst natekenen wat zij op Instagram hebben opgezocht op hun mobiel’ is de klacht van een docent. Anne-Marie vertelde hoe zij procesgericht werken stimuleert bij haar mbo-studenten. Er ontstond en dialoog met de deelnemers die vanuit hun eigen praktijk haar verhaal konden aanvullen.

Download de PowerPoint presentatie van Anne-Marie met onder meer:

  • werk- en spelvormen voor in de klas;
  • inzichten in het stimuleren van procesgericht werken.

Werken aan de bouwstenen

Na de presentatie van Annemarie en de rondleiding door de moskee gingen de docenten hun lokale partners samen aan de slag. Op de planning staat het testen van de nieuwe bouwstenen in april. Op dit moment zijn ze hard bezig deze te ontwikkelen en uit te werken. Elke bouwsteen wordt in co-creatie met een culturele partner ontwikkeld. Denk daarbij aan een kunstenaar, dansschool, culturele instelling, creatieve industrie, erfgoedlocatie of theater. De inzichten uit het leerlingonderzoek en uit de uitvoering van de prototypes zijn op inzichtkaarten geprint en uitgedeeld aan de docenten, zodat men deze mee kan nemen in het ontwikkelen van passend lesmateriaal. Voor mei testen de scholen de nieuwe bouwstenen met de leerlingen. FleCk laat deze prototypedagen opnieuw vastleggen in beeld.