31 oktober 2018

Sprint 7: Verbeteren en doorbouwen

In de volgende fase van het ontwerptraject Bouwen aan de Flevolandse cultuur zijn onze doelen: verbreden en verdiepen. Deze fase startte dinsdag 30 oktober in Gasthuis de Lichtwachter op Schokland, een bijzonder stukje Flevoland dat vanwege de archeologische rijkdom en in 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is geplaatst. Hier begonnen tien docenten en drie vertegenwoordigers van lokale partners na een welverdiend zomerreces aan de eerste van in totaal zes nieuwe sprints.

Op de agenda stonden kennismaking (er was een aantal nieuwe docenten), terugblikken, thema’s bepalen, eigen ontwerpproces vormgeven en ontwerpuitdagingen vaststellen. Voor de kennismaking ging iedereen aan de slag met LEGO, het terugblikken gebeurde aan de hand van de filmpjes en foto’s die zijn gemaakt van de prototypedagen. Elke school schetste daarbij het beeld van de eigen leerlijn waar de eerste bouwsteen in past.

Verdiepingsthema’s

De komende sprints – in november, januari, maart, april en mei – staan deels in het teken van het ontwerpen van meer bouwstenen voor de eigen leerlijn. Ook gaan de deelnemers thematisch aan de slag. Voorafgaand aan sprint 7 hebben de scholen een aantal verdiepingsthema’s benoemd dat zij met elkaar willen behandelen om zo de kwaliteit van hun leerlijn te vergroten. Na het vastleggen hoe de thema’s aangevlogen zouden kunnen worden, is gekozen voor creatief denken, identiteitsvorming  en vakoverstijgend werken.

Bouwstenen ontwerpen

De scholen zijn begonnen met het onderzoeken of hun eerste bouwsteen geactualiseerd moet worden. Ontwerpen is een iteratief proces: door veranderingen die continu plaats hebben, is het regelmatig checken en aanpassen van belang. Alle scholen hebben aangegeven hun eerste bouwsteen te willen doorontwikkelen. Hiervoor ontwierp Zeewaardig  ontwerpuitdagingen, waarmee de scholen hun bouwsteen scoren op onder meer de belevingswereld van de leerling. Half januari, tijdens sprint 9, beginnen we met het ontwerpproces: eerst richten we ons op een tweede versie van het prototype van bouwsteen 1. Daarna start het proces om te komen tot een tweede, nieuwe bouwsteen voor de leerlijn.