15 mei 2019

Prototypedag Aeres VMBO Emmeloord

Op 28 maart 2019 gingen kunstvakdocenten Ingrid Suurland en Maris Lottman van Aeres VMBO Emmeloord met tweede- en derdeklassers GL naar Schokland. Als bouwsteen in het tweede pilotjaar hebben zij de leerlingen van 3GL het programma voor de leerlingen van de tweede laten ontwikkelen. Leerlingen creëren voor leerlingen! De derdeklassers doorliepen hierbij de stadia van onderzoek, creatie, presentatie en evaluatie. “We zagen de leerlingen groeien.”

Tweedelig

In 2018 maakten de toen tweedejaars kennis met Schokland door middel van het educatiemateriaal van Museum Schokland. Terug op school evalueerden ze hun excursie en bedachten ze hoe ze zelf een kennismaking met het voormalig eiland zouden organiseren. “De ideeën waren groot.” Als derdejaars onderzochten ze hun ideeën van vorig jaar op haalbaarheid. “Ze realiseerden zich dat ze alle ideeën zelf moeten uitvoeren.” Ze stelden een excursie samen met realistische nieuwe opdrachten, veelal in spelvorm. De tweedeklassers gingen aan de slag met onder meer een puzzelspel en een Kahoot-kwis.

Het uitleggen en presenteren ging de leerlingen van 3GL goed af. “Door het onderzoeken en zelf maken, ging dat bijna vanzelf. Ze zijn lang bezig geweest met deze bouwsteen, we hebben veel herhaald. Mede daardoor groeide het zelfvertrouwen en boden we hen veiligheid.” De leerlingen van 3GL ronden de tweede bouwsteen af met het maken van een promotiefilmpje over Schokland.

“De tweedeklassers van nu weten dat zij volgend jaar ook een excursie gaan organiseren. We hopen dat de kwaliteit steeds beter wordt.”

De tweede bouwsteen vergde een investering van vier CKV-lessen van anderhalf uur, zes lessen studievaardigheden van 3 kwartier en de excursiemiddag van zes uur. Ook dit jaar werkte Aeres VMBO Emmeloord nauw samen met Cultuurbedrijf Noordoostpolder. De docenten zijn meer dan tevreden over deze samenwerking en die met Museum Schokland.

Derdeklassers Juda, Sjack, Levi en André maakten een leuk promofilmpje voor Museum Schokland dat zij met ons willen delen.