26 april 2018

Aandacht voor activiteitenplan

April is traditioneel de maand dat de scholen volop bezig zijn met hun formaties voor het komende schooljaar. Om voor de schoolleiding inzichtelijk te maken dat de verdere uitrol en (door)ontwikkeling van de bouwstenen uit het leerlijn-concept de komende twee schooljaren tijd en geld behoeven, heeft FleCk een format gemaakt van een activiteitenplan. De vraag voor Sprint 5 is of de deelnemer en schoolleider die zijn verbonden aan ons traject dit samen willen invullen en willen indienen bij schoolleiding. Het plan bevat inhoudelijke componenten die ook nodig zijn voor de subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.