14 april 2018

Vraagbaak voor subsidie

FleCk is in gesprek met het Fonds voor Cultuurparticipatie om te onderzoeken onder welke voorwaarden de doorontwikkeling van de concept-leerlijnen subsidiewaardig is. Het Fonds heeft in maart een nieuwe subsidieregeling uitgeschreven voor het vmbo, praktijkonderwijs en VSO. Deze regeling sluit naadloos aan bij het doel van ons traject, namelijk een structurele verbinding tot stand brengen tussen vmbo-school en de culturele omgeving.

Vanaf september gaan de scholen uit onze pilot in co-creatie met de lokale partner en partners uit de Flevolandse culturele omgeving de concept- leerlijnen (door)ontwikkelen. Provincie Flevoland wil graag investeren in deze duurzame samenwerking en heeft daarom extra geld vrijgemaakt om de scholen te helpen met deze subsidieaanvraag.

FleCk heeft José Gieskes van Adgies gevraagd de schoolbegeleiding voor haar rekening te nemen. De komende weken gaat zij met alle deelnemende scholen in ons traject in gesprek hierover. Zij kan de scholen helpen als vraagbaak voor de subsidieregeling en bij het verduidelijken en vertalen van de gevraagde informatie uit de regeling. Zij kan aangeven welke informatie nodig is en zij kan helpen bij het in ‘format gieten’ van de informatie in het digitale aanvraagformulier.

José is bereikbaar via 06 28 69 36 52 en via adgies@gmail.com.
Voor meer informatie over de regeling, kijk op de site van het FCP.