8 november 2017

Start Netwerk Cultuureducatie VMBO Flevoland

Van de 23 vmbo-scholen in Flevoland hebben we tussen maart en november twaalf scholen actief benaderd. Hiermee is de start gemaakt met het nieuwe Netwerk Cultuureducatie VMBO Flevoland. Elf scholen toonden interesse voor het co-creatietraject en met tien scholen konden we in gesprek om hun behoefte en context in beeld te brengen. Op 8 november schrijven we deze tien scholen aan en vragen hen of ze willen instappen in de pilot van het co-creatieproject: zes ontwerpbijeenkomsten van januari tot en met juni 2018 waarin wordt toegewerkt naar ontwerp en realisatie van een prototype en een concept voor de leerlijn. Er is subsidie beschikbaar om cultuurcoördinatoren en docenten in te zetten. Tevens bieden we de scholen aan hen te ondersteunen bij het verkrijgen van aanvullende subsidie om een goede uitrol van de leerlijn mogelijk te maken. Samenwerken kan gaan leiden tot een actief netwerk en een schooleigen leerlijn cultuureducatie vmbo Flevoland, met uitgewerkte didactische randvoorwaarden en een geteste onderwijsbouwsteen.

De oproep van FleCk leverde negen deelnemende scholen en hun lokale partners op:

Almere

 • Het Baken Stad
 • Montessori Lyceum Flevoland
 • OPDC-Almere
 • Collage, centrum voor cultuuronderwijs

Dronten

 • Het Almere College
 • De Meerpaal, cultureel centrum

Lelystad

 • Scholengemeenschap De Rietlanden (SVOL)
 • Scholengemeenschap Lelystad  (SVOL)
 • ISG Arcus (SVOL)
 • Aeres VMBO Lelystad
 • Kubus, cultureel centrum

Noordoostpolder

 • Aeres VMBO Emmeloord