23 januari 2018

Sprint 1: ontwerpvragen geformuleerd

Het FleCk co-creatietraject Bouwen aan de Flevolandse cultuur is begonnen. Negen vmbo-scholen uit Lelystad, Dronten, Almere en de Noordoostpolder startten gisteren met de pilot die voor de zomervakantie is afgerond. In Ateliers De Steiger in Almere kwamen docenten en schoolleiders samen voor de eerste sprint. Met 48 blanco ontwerpvellen, 72 stiften en 148 post-its brachten de scholen hun ideeën onder bij de drie thema’s jongerencultuur, authentieke kunsteducatie en kunst en cultuur als arbeidsperspectief en formuleerden zeven school specifieke ontwerpvragen.

De pilot bestaat uit zes ontwerpbijeenkomsten – sprints – waarin aan de hand van service design-technieken wordt toegewerkt naar een concept leerlijn en een eerste ‘prototype’, een bouwsteen uit de leerlijn die getest kan worden op school.

Help, het vel is te klein

Na kennismaking en een uitleg over wat er in de pilot gaat gebeuren, kregen de scholen tools uitgereikt waarmee ze komende weken onderzoek kunnen doen naar de cultuurbeleving van hun leerlingen. Het grootste deel van de sessie stond in het teken van een eigen ontwerpvraag formuleren. Service design-facilitators Bjørn, Lotte en Esmee van Zeewaardig leidden alle deelnemers aan de hand van creatieve werkvormen door dit proces. Uiteindelijk waren 48 blanco ontwerpvellen, 72 stiften, 148 post-its nodig om alle ideeën van de scholen te kanaliseren tot de drie eerder vastgestelde thema’s jongerencultuur, authentieke kunsteducatie en kunst en cultuur als arbeidsperspectief en zeven school specifieke ontwerpvragen. Een reactie als ‘Help, het vel is te klein’, was kenmerkend voor de hoeveelheid creatieve en bruisende energie die deze eerste ontwerpsprint losmaakte. Aan het einde van de avond hing het Atelier De Steiger vol met moodboards en ontwerpvellen voor de leerlijn.