17 november 2020

Ook vmbo-teams van start met Studio VMBO

Vier vmbo-scholen en hun culturele partners startten dinsdag 17 november met hun co-creatietraject binnen Studio VMBO. Door corona helaas ook voor deze deelnemers geen feestelijke kick-off lunch, maar wel de enthousiasmerende woorden van Michiel Rijsberman. De gedeputeerde wenst alle deelnemers veel succes met het samenwerken. Aeres VMBO Almere werkt de komende maanden samen met Vis à Vis, Berechja College met Cultuurbedrijf NOP, Arte College met KAF en Buitenhout College met Nieuwe Bibliotheek Almere.

Na een kennismakingsronde bogen de docenten, hun directeur en hun culturele partner zich over vragen als ‘wat zou je met en voor de leerling willen bereiken, wat zijn de krachten van jouw organisatie en wat wil je voor de organisatie klaarspelen?’ De antwoorden werden met elkaar gedeeld en daarna formuleerden de teams een ontwerpvraag op basis van een aantal gezamenlijk gekozen ontwerpprincipes. In de middag maakten de deelnemers in sneltreinvaart kennis met de eerste stappen van het design thinking proces via een design challenge.

Tijdens de slotmanifestatie op 1 juni presenteren de teams het resultaat en het proces dat ze, samen met leerlingen, hebben doorlopen.

De leerlingen

Elke school heeft een eigen culturele partner gekozen om te gaan ontwikkelen voor hun leerlingen. Een greep uit de mooie doelen:
de leerling zijn eigen identiteit laten vinden, werken aan persoonlijke ontwikkeling, divers durven zijn, de persoonlijke motivatie laten vinden, vergroten van eigenaarschap,  projecten waar leerlingen met plezier en trots aan werken, de eigen culturele omgeving leren kennen en bewust laten worden van de eigen talenten. De culturele partners hebben vervolgens aangegeven waar in hun organisatie de kansen liggen om bij de doelen aan te sluiten.

Reflectie op sprint 1

Ondanks dat het merendeel van de feedback op de online bijeenkomst positief was, waren er ook kritische geluiden. Een hele dag online werkvormen zonder de waardevolle vrije uitwisselingsmomenten in de pauzes, bleek voor sommige deelnemers zwaar. De tips die deelnemers gaven, worden meegenomen in de programma’s van de volgende sprints. Na de intense dag bleek dat de meeste deelnemers het veel, maar vooral leuk vonden en nieuwsgierig zijn naar het vervolg. Leuk om kennis te maken met de online tool MURAL maar in de eerste plaats om met elkaar samen te werken: ‘Ik heb er gewoon super veel zin in’.

Design thinking

In Studio VMBO werken de co-creatiepartners met de methodiek design thinking. Dit is een beproefde methode om innovatieve en eigentijdse producten te ontwikkelen in een creatief proces. De deelnemers krijgen advies en begeleiding in ontwerpen. Onderzoeken en prototypen zijn vaste onderdelen van deze manier van onderwijsontwikkeling. De methodiek bestaat uit acht stappen.