28 januari 2022

Sprint 8 pro: van idee naar onderwijsconcept

De pro-teams maakten 28 januari de stap van idee naar onderwijsconcept. De afgelopen periode hebben ze met leerlingen een experiment uitgevoerd met een idee, en hun observaties omgezet naar inzichten. Om tot een concept te komen, heeft elk team zijn idee uitgewerkt volgens de OCPE-competenties: onderzoeken, creëren, presenteren en evalueren.

De sprint – opnieuw online – begon met presentaties door de teams van  de inzichten die ze hebben opgedaan met de experimenten.

De Steiger praktijkonderwijs
“Onze onderzoeksvraag was: hoe kun je de leerlingen out of the box laten denken en gaan ze daarin mee? “Het experiment maakte duidelijk dat kinderen het fijn vinden om aan korte opdrachten te werken en die af te ronden. Ze waren blij met de speciale materialen die voor hun hadden geregeld: eigen kwasten, speciaal papier. Dat nemen we mee in ons prototype.” Het team stelde hun nieuwe partner voor. Kees sluit zich als gastdocent vanuit de Kubus aan bij het team.

Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord
“Wij hebben onze focus op de bovenbouw gelegd. We werken toe naar een presentatie gemaakt door de leerlingen, wanneer ze van school gaan. We wilden dat grootser en leuker aanpakken. We hebben onderzocht of leerlingen enthousiaster worden wanneer ze zelf dingen mogen kiezen. De bovenbouw vond het heerlijk om zelf te kiezen en aan de slag te gaan. We wilden nu de stap zetten naar het maken van de presentatie. De leerlingen hebben een moodboard gemaakt, naar keuze online (Prezi) of op papier. Op papier was makkelijk, toch koos het grootste deel voor online. Het is gebleken dat leerlingen dat heel lastig vinden; documenten opslaan, foto’s in een document plaatsen etc. Vandaag willen we de opdracht maken om de film te maken over zichzelf.”

PrO Almere
Wij hebben met drie locaties de onderzoeken gedaan. Twee locaties moeten deze week nog een onderzoek doen. We hebben burgerschap en beeldende vorming aan elkaar gekoppeld. Per locatie hebben we een les gegeven over de puberteit. Vanuit het vorige onderzoek zijn we tot een aantal nieuwe vragen gekomen: wek je meer interesse wanneer je bewust aansluit op de belevingswereld; zijn leerlingen opener wanneer je op een andere manier over seksualiteit praat; worden leerlingen opener als je het via de kunsten presenteert? We kijken ook of er meer verdieping is als leerlingen het onderwerp niet alleen in de les burgerschap behandelen, maar ook bij CKV.”

Concept ontwikkelen

Om een passend concept van een bouwsteen te ontwikkelen, vertrokken de teams vanuit hun ontwerpvraag die ze aan de start van het traject hebben geformuleerd. Deze vraag is niet alleen de onderlegger voor de bouwsteen, maar ook voor de complete leerlijn. Een goed onderwijsconcept past bij de leefwereld van de leerling en geeft de leerlingen autonomie. Het geeft antwoord op vragen als:

  • wat wil je bereiken met de leerling;
  • naar welk doel werken jullie toe;
  • past de bouwsteen in de leerlijn die jullie ontwikkelen en in de leerlijn van de school?

Bij het ontwikkelen van het concept wordt ervoor gezorgd dat de OCPE-competenties aan bod komen.

Workshop game design

Deze sprint was Ellis Bartholomeus van Ellis in Wonderland te gast. Zij nam de deelnemers mee in wereld van game design. De teams kregen uitleg over gamification en gingen zelf aan de slag met een idee voor een game.

Doekoes van de straat – De Steiger
Het spel is in Lelystad; je loopt door de stad waar veel afval ligt en verzamelt het afval en brengt dat naar de milieustraat of kringloopwinkel. Als je et naar de goede plek brengt krijg je daar geld voor. Met dat geld richt je je eigen huis in. Koop je iets nieuw, ben je sneller door je geld heen. Koop je iets in de kringloop dan is dat minder duur en zie je ook dat je groen bezig bent. Je vijanden zijn anderen die vuilnis voor je weghalen, de vuilnisman kan dit ook doen.

Puberteit – PrO Almere
Een game maken waarbij je de puberteit doormaakt. Het vind plaats in een theater en je kunt iedere keer een level hoger komen. Puisten uitknijpen, hoe zet je je het beste af tegen je ouders, je (extreme) puberlichaam maken. De grote prijs is dat je in de volle aandacht staat van iedereen. In het begin heeft iedereen heel veel puisten, naar mate je verder bent in het spel raak je steeds meer puisten kwijt.

Splash –  Aeres
Praat je liever met je ouders, wat zijn je hobby’s. Ze maken zo hun eigen avatar en bouwen zo hun eigen wereld. Na het spel zijn ze klaar voor de “jump” in de grote wereld.

Opzet prototypetest

De komende periode gaan de teams hun concept testen. In de sprint bereidden ze de prototypetest voor. Van elke prototypetest worden video’s gemaakt die de teams op  de expo van 19 april presenteren.

Teams kijken terug op sprint

Docenten en cultuurmakers waren aan het einde van de sprint enthousiast. Een aantal reacties:

  • veel nieuwe ideeën;
  • motivatie-boost;
  • ik zou ook graag zo’n spel met ‘piemels/vagina’s’ gespeeld hebben toen ik tiener
  • was;
  • nieuwe energie;
  • fijn om helemaal over de top te denken.