11 april 2018

Sprint 4: leerlijnen krijgen vorm

Combineren en verbinden. De docenten die vanaf januari bezig zijn met het ontwikkelen van leerlijnen voor vmbo-leerlingen waren er druk mee tijdens sprint 4. Service designer Bjørn van Raaij van Zeewaardig beloofde ze voor de middag van 9 april een complexe puzzel. De puzzelstukjes waren de concepten die de docenten, samen met medewerkers van lokale partners, eerder in het traject maakten. Deze uiteenlopende ideeën om leerlingen in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, moesten worden gecombineerd en verbonden met vakdoelen, algemeen vormende doelen en schooldoelen.

In Natuurpark Lelystad begon de sprint met het krijgen en geven van feedback. Alle ideeën werden voorzien van een rapportje met suggesties en tips. Ook bij deze opdracht werd de creativiteit van de deelnemers geprikkeld: blijf dromen, denk groot, focus op je eigen wensen als docent, zoek de grenzen op. Projectleider Edien Lammers: “Juist in ons vak kun je vrijer denken dan in andere vakken. Pak dus die vrijheid. Verrijk bijvoorbeeld een lesidee met een lokale artist in residence die je uitnodigt om een paar weken vanuit een bouwkeet op het schoolplein te komen werken met leerlingen.”

“A1 is het nieuwe A3”

Met alle ideeën – sommige aangescherpt, andere geplust met nieuwe inzichten – begon het ‘puzzelen’. De scholen kregen een leeg canvas op A1-formaat, waarop ze in grote lijnen een leerlijn over twee leerjaren vast gaan leggen. “A1 is het nieuwe A3”, grapte een van de deelnemers. Het fundament van de te ontwikkelen leerlijn is het moodboard dat de docenten samen met hun schoolleider maakten in sprint 1. Dit geeft antwoord op de vraag wat de school voor de leerling wil bereiken. Door eigen ideeën en die van anderen te combineren en te koppelen aan wensen voor de leerling, kreeg de puzzel vorm en ontstonden de eerste contouren van de schooleigen leerlijn.

De docenten werden extra uitgedaagd met de opdracht de contouren van de leerlijn per lesperiode te verrijken met de stappen van het creatief proces. Hiervoor is gekeken naar verschillende modellen en gekozen voor onderzoekencreërenpresenteren en evalueren. Presenteren is bewust opgenomen omdat ons onderzoek aan het begin van het traject aantoonde dat de docenten met hun lessen een bijdrage willen leveren aan het vergroten van het zelfbewustzijn en het ‘gezien worden’ van de vmbo-leerling.

Uitwerken canvas

De komende weken werken de docenten hun canvas verder uit. Zij kregen het advies het A1-vel op school op te hangen en met collega’s te bespreken. Tijdens sprint 5 – na de meivakantie – maken de deelnemers de eerste prototypes. Voor de uitwerking van deze bouwstenen van de leerlijn gaan de scholen een samenwerking aan met een culturele partner naar keuze.