28 juni 2017

Bedrijfsleven zoekt 21ste century skills

FleCk en het onderwijs willen een verbinding tussen cultuureducatie en arbeidsperspectief.  Daarom werken we mee aan een Lelystadse Educatieve Conferentie over de behoeftes van Flevolandse bedrijfsleven in relatie tot het onderwijs. Het Flevolandse bedrijfsleven zoekt professionals met lef, die out of the box denken, durven te onderzoeken en fouten durven te maken. In brainstormsessies denken po-leerkrachten, vo-docenten, schooldirecteuren, culturele partners en Flevolandse bedrijven na over gewenste veranderingen in het Lelystadse onderwijs, van kindcentra tot ROC en alles wat ertussen zit. Een van onze conclusies is dat een goed cultuurcurriculum in het vmbo bij uitstek kan werken aan dit soort 21ste century skills.