31 oktober 2017

De eerste ontwerpbijeenkomst

Op 31 oktober heeft de eerste ontwerpbijeenkomst plaats voor geïnteresseerde vmbo-scholen en onze lokale partners, de erkende steunpunten voor cultuureducatie in Flevoland. FleCk presenteert haar onderzoeksresultaten uit het voorjaar en de contouren van het co-creatietraject waar scholen na de kerstvakantie mee kunnen starten. Het onderwijs kan vragen stellen en aangeven wat voor hun belangrijk is. Het belangrijkste onderdeel van de bijeenkomst beslaat de ontwerpsessie waarin we de drie thema’s die uit de onderzoeksfase boven kwamen verder uitwerken. Op basis van de input uit deze ontwerpsessie maakt FleCk het definitieve plan voor het co-creatietraject.