25 oktober 2019

Sprint 13 Samen bouwen: Start van jaar 3

Jaar 3 van Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur startte voor de deelnemers met Sprint 13. De docenten van Aeres VMBO Emmeloord, OPDC-Almere en Stad College kwamen 18 oktober in Lelystad samen met hun lokale partners Kubus en Collage. Bij de Kubus raakten iedereen weer snel enthousiast door de aftrap van projectleider Edien en ontwerper Esmee. “We hebben er zin in!”

We trapten af met een korte presentatie over visie op cultuureducatie door Edien Lammers. Zij keek ‘door de bril’ van de ontwikkelde bouwstenen naar raakvlakken met een aantal onderzoeken en theorieën van verschillende, in Nederland werkende onderzoekers. Er ontstond een discussie over de vraag of deze onderzoekers ook vmbo-leerlingen betrekken bij hun onderzoek. Inzicht in de leefwereld van de leerling ervaart iedereen als echt onmisbaar bij het ontwikkelen van een visie en bouwstenen voor een leerlijn.

Wat gaan we doen?

De deelnemers komen in jaar 3 bijeen tijdens vijf sprints, een culturele roadtrip en het slotsymposium op 2 juni 2020. Esmee Mankers van Zeewaardig vertelde dat dit jaar een geconcentreerder programma heeft.

Op basis van de vorige jaren – “Jaar 1 was een gigantische designsprint en jaar 2 was veel meer vrij” – is besloten tot een iets andere aanpak. Er zijn twee designsprints die intensiever worden gefaciliteerd en waar de deelnemers minder tijd hebben om ter plekke aan hun bouwstenen te werken. De andere vier sprints zijn gericht op vrij werken en een onderdeel inspiratie of kennis rond een door de groep gekozen thema. Zo kan er dit jaar gefocust worden op sneller en meer leren. Er wordt meer geëxperimenteerd, vaker geprototyped (‘quick and dirty testing’) en regelmatig aan elkaar gepresenteerd.

Terug- en vooruitblikken

De deelnemers kregen tijdens de sprint de opdracht terug te kijken op hun ontwerpvraag en de bouwstenen die ze hebben ontwikkeld in jaar 1 en 2. ‘Wat was je reisdoel en is het nog relevant?’ Wat smelt de bouwstenen samen?’ Op een brown paper brachten ze vervolgens hun eigen proces voor jaar drie in beeld. Ze legden vast waar ze dit jaar meer over te weten willen komen, waarover ze hun leerlingen iets willen laten (mee)maken en hoe ze zichzelf willen uitdagen.

Op 5 november is de Culturele Roadtrip Flevoland 2019: een dag lang cultuurbezoeken aan de Noordoostpolder.