Culturele infrastructuur primair onderwijs

Met wie moet je samenwerken als school voor goede kunst- en cultuurlessen op jouw school? Met de onderstaande informatie helpen we je graag op weg.

In veel gemeenten in de provincie Flevoland is er een lokale cultuurinstelling. De intermediair van een cultuurinstelling helpt scholen bij het vormgeven van cultuureducatie. Het cultuursteunpunt is vaak de spil in het regionale culturele netwerk en heeft dus contact met alle culturele instellingen, lokale makers en verenigingen. Een samenwerking met deze culturele aanbieders kan cultuureducatie bij jou op school verrijken. Ook kan het zo zijn dat het cultuursteunpunt een cultuuraanbod samenstelt waar jij als school gebruik van kunt maken. De lokale cultuurinstelling staat verder in nauw contact met FleCk, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van CultuurPlus en de icc-cursus. Zij kan jou ook adviseren over de financiële mogelijkheden voor jouw school. Welke afspraken zijn er bijvoorbeeld met de gemeente, zijn er specifieke regelingen en welke lokale fondsen zijn er?

Neem contact op met jouw lokale cultuursteunpunt om meer inzicht te krijgen in de culturele infrastructuur in de omgeving van jouw school. Overzicht lokale intermediairs in Flevoland.

FLEVOLANDSE GEMEENTEN

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen van cultuureducatie en amateurkunst. De meeste Flevolandse gemeenten zorgen dat culturele instellingen en scholen goed samenwerken en informatie delen. De gemeente levert een financiële bijdrage aan het lokale cultuursteunpunt. Met dit geld wordt het ontwikkelen en aanbieden van een cultureel aanbod en de intermediairs gefinancierd.

Wil je weten welke cultuurinstelling er in jouw gemeente is? Bekijk hier het overzicht. In Flevoland zijn er vijf lokale cultuursteunpunten. Urk wordt hierbij onder de gemeente Noordoostpolder geschaard. De gemeente Zeewolde en Urk bieden geen financiering voor een lokale intermediair cultuureducatie, maar er is nog wel een lokaal steunpunt dankzij andere gelden.

FleCk inspireert en adviseert gemeenten bij het realiseren van cultuurbeleid, zodat cultuureducatie structureel wordt verankerd in het gemeentebeleid.

PROVINCIE FLEVOLAND

Provincies geven subsidie aan cultuur die van belang is voor de regio, zoals cultuureducatie en erfgoed. Ook zetten zij zich in voor spreiding van culturele (onderwijs)-voorzieningen in de regio. De provincie ondersteunt cultuureducatie via FleCk, het expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland. FleCk zorgt voor de verankering van goed cultuuronderwijs via deskundigheidsbevordering, advies, scholing en vernieuwende projecten.

FleCk werkt in opdracht van de provincie samen met scholen, cultuurinstellingen, culturele aanbieders en gemeenten aan goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in Flevoland. Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is een landelijk programma van het ministerie van OCW, het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) in samenwerking met provinciale en lokale partners. FleCk is penvoerder en projectleider van het CmK-programma in Flevoland. De provincie en het rijk betalen. Lees hier meer over CultuurPlus, het CmK-programma in Flevoland.

Via de CultuurBus Flevoland zorgt FleCk ervoor dat scholen makkelijker naar een museum of voorstelling in het theater kunnen gaan. Om gebruik te maken van deze bus dient de school deel te nemen aan het CmK-programma CultuurPlus. In Flevoland is een breed en verrassend aanbod die bezocht kan worden, waaronder: BonteHond, Museum M, Batavialand, Het oude raadhuys Urk en Museum Schokland.

Organisaties aangesloten bij Culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2021-2024 zijn culturele instellingen die de provincie ondersteunt met subsidie. In Flevoland is dit BonteHond. In ruil daarvoor bieden ze ook onderwijsprogramma’s aan. Daarnaast heeft Flevoland een rijk en divers aanbod culturele instellingen, waaronder musea, erfgoed, muziekverenigingen, galeries, zelfstandige makers en vakdocenten. Bekijk hier een lijst met culturele instellingen in Flevoland.

Voor meer film en media in de klas is Filmhub Midden een wegwijzer, inspirator en aanjager. Door deze eerste hulp bij filmeducatie ontwikkelen kinderen en jongeren zich op school tot kritische kijkers, mediacreatieve makers en beeldbewuste burgers.

LANDELIJK

De Rijksoverheid wil dat zo veel mogelijk mensen in Nederland toegang hebben tot cultuur van hoge kwaliteit. Zij steunt daarom culturele instellingen. Voorbeelden daarvan zijn rijksmusea en orkesten.

Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk maken. Daarom is het nodig dat cultuur beter in het onderwijs en de voor- en naschoolse opvang aan bod komt. Als school kun je bij LKCA terecht voor kennis en informatie. Zo hebben ze verschillende publicaties en magazines op het gebied van leerlijnen, methodes en financiering. Daarnaast zorgt LKCA ervoor dat de landelijke gecertificeerde cursus tot Interne Cultuurcoördinator (icc) op peil blijft. De icc-cursus wordt in Flevoland georganiseerd door FleCk.

Stichting Méér Muziek & cultuur in school & omgeving (MMidK) heeft als doel de wereld van de leerling te vergroten voor wie een kunst- en cultuuraanbod niet vanzelfsprekend is. Om dit te bereiken werken ze via verschillende lijnen: de verrijkte schooldag, deskundigheidsbevordering, lesmethoden en lokale verbinding en verankering.

Meer weten? Wij helpen je graag verder

Neem contact met een van onze adviseurs.

Mail ons je vraag