6 december 2019

Sprint 15 Samen bouwen: Talentontwikkeling en creativiteit

Voor sprint 15 op 6 december waren we welkom bij Aeres VMBO in Emmeloord. Deze bijeenkomst was er ruimte om verder te werken aan de eigen bouwstenen en voor verdieping. Annie Schilstra, verandermanager op de school waar wij te gast waren, gaf een presentatie over talentontwikkeling en zette de deelnemers aan hun ‘creativiteitsspier’ te gebruiken.

De docenten openden de sprint met stand ups: ieder gaf een korte update over de voortgang van het eigen ontwerpproces. Het doel van een stand up is elkaar te informeren en zo nodig hulpvragen te stellen aan de deelnemers en facilitators van het traject. Uit de stand ups blijkt dat alle docenten goed onderweg zijn en uitdagende vragen tegenkomen. De experimenten met hun leerlingen leveren inzichten op die ze kunnen gebruiken bij het verder ontwikkelen van hun bouwsteen, voordat ze deze gaan prototypen.

Stappenplan bij een experiment

Experimenteren – het tussentijds kleine onderdelen van het prototype testen met leerlingen op basis van een onderzoeksvraag – helpt bij het ontwikkelen van de bouwstenen. Het advies is een onderdeel uit het prototype te pikken en daarmee te experimenteren. Alle andere onderdelen blijven hetzelfde. Door dat ene onderdeel te testen, vind je sneller uit wat werkt. Esmée Mankers adviseerde de docenten vaker een experiment te doen met een paar leerlingen. Dit werk beter dan minder vaak te experimenteren met een grote groep.

De deelnemers kregen het volgende stappenplan aangereikt:

  1. bepaal de vragen en aannames die je wilt onderzoeken/testen;
  2. bepaal de ontwerpvraag die je wilt onderzoeken/testen;
  3. bepaal hoe je dit wilt onderzoeken/testen en de benodigdheden (testopzet);
  4. voer het onderzoek/de test uit met de doelgroep;
  5. analyseer de resultaten van het onderzoek/de test;
  6. beantwoord de ontwerpvraag die je hebt onderzocht/getest.

Edien Lammers: “Met het experimenteren leer je hoe je vanuit een onderzoekende houding jouw onderwijs vormgeeft. We zien dat dit steeds meer wordt  gevraagd van docenten.”

De docenten krijgen als huiswerk mee een experiment uit te voeren en dat de volgende sprint te presenteren.