16 maart 2018

Sprint 3: pitches en speeddates

De leerlingen Fleur en Ashraf stonden centraal tijdens sprint 3 op 8 maart. In Batavia Werf in Lelystad combineerden negen docenten en drie medewerkers van lokale partners hun eigen concepten voor les- of leeractiviteiten tot een in hun ogen ideale reis voor de fictieve Fleur en Ashraf. Zij presenteerden de reizen aan cultuuraanbieders en stelden hen de vraag wat zij kunnen bijdragen aan een vmbo-leerlijn.

De deelnemers werken tijdens het hele traject in twee groepen: Jeugdbende richt zich op jongerencultuur, Overbrug op arbeidsperspectief en techniek. De groepen bespraken de individuele ideeën voor les- of leeractiviteiten. Deze dragen allemaal bij aan de Flevolandse cultuur en zijn zeer uiteenlopend: van kinetische kunst tot kookshow en van junk-art tot kunst-van-de-zeebodem. Met deze ideeën vormden de groepen twee reizen.

De reizen van Fleur en Ashraf

Jeugdbende ontwikkelde de reis van Fleur. Een reis die erop is gericht de leerling steeds vrijer te laten werken door het aanleren van vaardigheden. Het idee achter deze reis is dat het aandeel van de autonomie van de jongere als bijdrage in de lessen steeds groter wordt. Dat betekent dat de leerling steeds meer regisseur wordt voor het eigen leren. Overbrug creëerde voor Ashraf een reis die erop is gericht dat de leerling een bij hem passende keuze kan maken voor een vervolgopleiding. Het ontdekken van zijn omgeving, het verkennen van zijn talenten en het vergroten van zijn zelfbewustzijn zijn hierop gericht.

De algemene vaardighedenlijnen in de reizen van de fictieve Ashraf en Fleur kunnen een eerste onderlegger vormen voor het leerlijnconcept dat de deelnemers in sprint 4,  passend voor hun school, gaan uitwerken.

Presenteren aan cultuuraanbieders

Voor deze sprint waren cultuuraanbieders uit heel Flevoland te gast. De deelnemers presenteerden hen de leerreizen. Om de gasten voor te bereiden op de presentaties, de pitches,  zijn ze bijgepraat over het hele traject en in een co-creërende houding gebracht door een korte workshop improvisatie. Improvisator Henk van der Steen oefende met hen het geven van voortbouwende feedback. Via improvisatie werd verkend wat Ja – Nee, Ja – Maar, Ja – Ja en Ja- En doet in de beleving van diegene die de feedback ontvangt.

Na de pitches nodigden de deelnemers de gasten uit voor een speeddate. In steeds wisselende samenstellingen hadden de eerste verkenningen plaats van samenwerking die de ideeën verder kunnen brengen. Bij elk onderdeel van de reis hebben de deelnemers aangegeven welke cultuuraanbieders uit hun lokale omgeving ze bij de verdere uitwerking van het concept willen betrekken. Want het co-creatietraject is niet compleet zonder hen. De leerlingen staan centraal, de docenten zijn voor hen bezig, in nauwe samenwerking met hun lokale partners en vanaf sprint 3 zijn ook de cultuuraanbieders aan gehaakt. Zij worden, als ‘culturele partners’ opnieuw uitgenodigd voor sprint 5.

The sky was the limit leek het motto van deze sprint. Zowel wat de ideale reizen betreft als de mogelijke samenwerkingen. Vanaf sprint 4, op maandag 9 april, worden de leerreizen omgebouwd tot conceptleerlijnen. [Foto’s: Sie Fotografie, Lelystad]