7 februari 2018

Sprint 2: belevingswereld leerling centraal

Docenten van de deelnemende vmbo-scholen in Flevoland werkten gisteren samen tijdens sprint 2. In het Mechanisch Erfgoed Centrum in Dronten analyseerden ze de resultaten van een onderzoek onder hun leerlingen. De observatie dat veel leerlingen zeggen ‘zelf te willen beslissen’, werd als inzicht genoemd om in de les ruimte te willen bieden voor eigen keuzes, autonomie. Vanuit hier beantwoordden de docenten de vervolgvraag ‘hoe kun je ruimte creëren voor eigen keuzes?’ Door de resultaten van het veldonderzoek onder hun leerlingen te analyseren, komen de docenten tot inzichten en inspiratie voor de volgende stap van het ontwerpproces: ideegeneratie.

Passende culturele omgeving

Tijdens de tweede sprint zijn de deelnemers zijn tevens gevraagd vanuit thema’s die hun leerlingen hebben aangedragen een passende culturele omgeving te bepalen. Dat bleek nog niet zo makkelijk. De docenten bleken nog weinig kennis te hebben van het culturele netwerk rondom hun school. Hier valt nog veel te winnen. Ook werden ze uitgedaagd verder te denken dan het voor de hand liggende kunstencentrum of theatergezelschap. Bijvoorbeeld door hen na te laten denken hoe de vraag ‘Hoe kun je ruimte creëren voor eigen keuzes’ te beantwoorden met het lokale bouwcentrum in gedachte. Leerlingen meubels laten ontwerpen van restmateriaal kan bijvoorbeeld een invulling zijn van een eigen keuze.

Grote opbrengst

Zes uur lang is er gebrainstormd, gebrainwritten, met lego gebouwd en op vol vermogen out of the box gedacht. Dit intensieve samen-handelen heeft tientallen ideeën opgeleverd voor de bouwstenen van hun toekomstige leerlijn. Ideeën die startten vanuit de leerling en in co-creatie met elkaar vermenigvuldigd zijn. Behalve met de ideeën gingen sommige docenten ook weg met de vraag hoe deze ideeën in een concept voor hun school te gieten.