Over cultuuronderwijs

Cultuuronderwijs is doelbewust leren over en door middel van kunst, erfgoed en media via gerichte instructie. Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen hun talenten en leren zij de waarde van hun omgeving te begrijpen. De leerlingen leren het ook als expressie- en communicatiemiddel in te zetten. Ze leren technieken en (denk)vaardigheden en ontwikkelen een open houding ten aanzien van cultuur.

Hoe leren kinderen van cultuuronderwijs?

Leerlingen leren op verschillende manieren van cultuuronderwijs:

  • actief, door zelf iets te maken en betekenis of emotie te communiceren. Creatief omgaan met beeld, geluid, tekst en beweging;
  • beschouwend, door het kijken en luisteren naar cultuuruitingen, op cultuurbezoek gaan en het lezen over cultuur, leren ze zelf een eigen mening te vormen;
  • reflecterend, door te reageren op eigen werk en dat van anderen, zoals van kunstenaars. Het stimuleert reflectie op cultuur, in heden en verleden, en op de eigen plek in de wereld.

Wat de leerlingen moeten leren, is vastgelegd in kerndoelen voor cultuuronderwijs in het basisonderwijs en onderbouw, en in kunstvakken voor de bovenbouw.

Vakoverstijgend

Kunst, erfgoed en media worden ook vaak gekoppeld aan andere vakken, zoals geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer en aan een terrein als burgerschapsvorming. In een brede opvatting van cultuuronderwijs heeft cultuur binnen alle leergebieden een plek. Cultuur is een proces van omgaan met en interpreteren van de ons omringende wereld.

Voorbeelden van cultuuronderwijs

  • Hoe stimuleer je creativiteit bij kinderen als leerkracht? Wat voor soort opdrachten geef je, waardoor ze ook echt creatief aan de slag kunnen? Hoe begeleid je ze in een creatief proces? Bekijk de inspiratiefilm creativiteitsontwikkeling.
  • Op OBS De Tjotter komen alle kinderen op structurele wijze in aanraking met kunst en cultuur. In dit videoportret vertelt De Tjotter hoe haar cultuuronderwijs is ingericht en wat de kracht is van deze werkwijze.
  • Op PCB De Buitenburcht is het cultuuronderwijs volledig geïntegreerd in het thematisch werken en het onderzoekend leren.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je in gesprek met ons? Neem contact met ons op.

Contact