14 november 2019

Sprint 14 Samen bouwen: Het belang van experiment

De tweede sprint van jaar 3 stond in het teken van het belang van tussentijds testen, het experimenteren, en het genereren van ideeën. Er werd ter plekke – als oefening – getest met leerlingen van het Stad College in Almere. Om de ideeënstroom op gang te brengen, waren multimedia- en jongerenexpert Anouck Wolf, werkzaam bij Critical Mass en ludodidacticus Floor Vlasblom, werkzaam bij Kunst Centraal uit Utrecht uitgenodigd..

Tussentijds experimenteren

Designer Esmée Mankers van Zeewaardig besprak tijdens de sprint op 14 november bij het Stad College het nut van het vroegtijdig testen van de prototypen. Het is belangrijk de doelgroep, in ons geval de leerlingen, bij het ontwerpproces te blijven betrekken. Alleen zo kan een prototype worden bijgesteld als dat nodig is. In jaar 3 van het co-creatietraject Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur worden de deelnemers uitgedaagd te experimenteren: tussentijds kleine onderdelen van het prototype te testen met leerlingen. Om het te ervaren, maakten de docenten tijdens de sprint een test om nog diezelfde middag aan leerlingen voor te leggen.

Voor dit experiment waren leerlingen uitgenodigd van het Stad College. Ze werden gekoppeld aan de docenten van Aeres Emmeloord, OPDC-Almere en het Stad College die met hen verschillende testen uitvoerden. De opzet van de testen was divers en passend bij de vraag die de docenten beantwoord wilden zien. De uitslagen waren al even uiteenlopend: ideeën, meer vragen en de conclusie dat het prototype niet werkt zoals gewenst.

Het tussentijds experimenteren is vanaf nu een vast onderdeel van de sprints.

Ideeëngeneratie-brainstorm

Na het vertrek van de leerlingen startte de ideeëngeneratie. Esmée begeleidde een brainstorm die uit een aantal tijdgebonden opdrachten bestond waarin in groepjes ideeën werden verzameld en verkend rondom de ontwerpvraag van de docenten. De docenten en adviseurs van Collage en Cultuurbedrijf Noordoostpolder werden bijgestaan door Anouck Wolf en Floor Vlasblom.

Na de sessie brachten de docenten de ideeën terug tot een aantal oplossingsrichtingen. Hieruit werd een eerste aanzet voor een concept gehaald dat verder uitgewerkt gaat worden.

Met een hoofd vol inspiratie en ideeën gingen de deelnemers naar huis om verder te werken aan het concept. Projectleider Edien Lammers nodigden iedereen uit voor alweer de vijftiende sprint op vrijdag 6 december bij Aeres Emmeloord.