7 september 2022

Studio VMBO in Kunstzone

Kunstzone, het tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs, publiceerde in de augustus-editie een artikel over Studio VMBO. Thea Vuik bezocht het symposium in maart en interviewde Edien Lammers.

Toen het interview werd gehouden, werkten docenten en leerlingen van vmbo- en praktijkonderwijs al twee jaar samen met cultuurmakers in Studio VMBO. Over het waarom en hoe sprak projectleider Edien Lammers: “We willen een beetje af van steeds diezelfde eindwerkstukken en pleiten ervoor dat er meer aandacht wordt geschonken aan het iteratieve, creatieve proces”. Journaliste Thea Vuik eindigt haar artikel met: ’In Flevoland weten ze inmiddels hoe dat moet’.

Artikel Kunstzone 0522