3 juni 2019

Leerlingen Stad College presenteren eigen kunstwerk

In vervolg op de prototypedag van 28 maart presenteerden derdeklassers BBL/KBL en TL van Baken Stad op 3 juni hun kunstwerken aan klasgenoten en geïnteresseerde docenten. Het maken en het presenteren van een eigen kunstwerk vormden de afsluiting van het vak KCKV. De werken en de presentaties zijn beoordeeld door andere docenten dan hun kunstvakdocenten Reina Bartelink en Nadieh Rijs. Rob Thoolen, docent Nederlands en Alexander Paulus, mentor, docent filosofie en mens&maatschappij checkten onder andere of het kunstwerk is te herleiden naar de culturele activiteit die ze eerder in het schooljaar hebben gedaan.