11 januari 2021

Sprint 3 pro: ideeën worden scenario’s

Tijdens de derde sprint gingen de deelnemers door met de ideeën die ze de vorige keer met elkaar hebben ontwikkeld. Het doel was de ideeënruimte verder te vergroten en daarna convergeren. De docenten van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord, PrO Almere, Almere College uit Dronten, De Steiger uit Lelystad en hun culturele partners Cultuurbedrijf Noordoostpolder KIDD+, De Meerpaal en de Kubus ontwikkelden vervolgens scenario’s die passen bij hun ontwerpvraag.

In sprint 2 zijn voor elke school drie inzichten gekozen die voortkwamen uit het leerlingenonderzoek. Bij die inzichten hebben de docenten en hun culturele partners veel verschillende ideeën bedacht. Tijdens deze derde bijeenkomst kozen de teams uit hun digitale inspiratiekast elk uiteindelijk drie ideeën – die aansluiten bij hun ontwerpvraag – waarmee ze verder willen gaan. Ook is nagedacht met welke maker ze de ideeën verder uit willen werken tot een lesactiviteit.

Scenario’s

Het scenario is het verder uitwerken van het idee: wat gebeurt er; welke interacties en onderdelen zijn er; wat wordt er gedaan en waar? De deelnemers maakten bijvoorbeeld een stripverhaaltje over wat de leerlingen en de docent doormaken als het idee wordt uitgevoerd.

Het experiment

In Studio VMBO zijn de deelnemers onderzoekende ontwerpers. De in de sprint bedachte scenario’s worden daarom de komende periode met leerlingen uitgetest. De teams bepaalden hun onderzoeksvragen en aannames en presenteren de volgende sprint hun observaties, leerpunten en inzichten. De experimenten worden uitgevoerd door de docenten en hun culturele partner en mogelijk ook de cultuurmaker met wie de school wil gaan samenwerken.