1 maart 2021

Sprint 4 vmbo: experimenteren maar!

De teams van de vier vmbo-scholen kwamen 1 maart weer online samen om hun ideeën verder uit te diepen. Het is de laatste sprint waarin het genereren van ideeën centraal staat. Dit keer wordt een grote stap gezet: de stap die van een idee onderwijs maakt. Belangrijk hierbij is het experimenteren. De deelnemers bereidden een onderzoek voor van een klein onderdeel van hun onderwijsidee dat ze gaan testen met leerlingen.

Sprint 4 begon met presentaties: de teams presenteerden aan elkaar de ideeën die voortgekomen zijn uit het leerlingenonderzoek.

Arte College

 • Leerlingen via een spel kennis laten maken met de verschillende beroepen binnen kunst en cultuur (MBO), zoveel mogelijk verbonden met Kunstlinie.
  • Door middel van verschillende korte opdrachten met QR-codes.
  • Geen eindproduct; aan het einde een overzicht van alles wat met de beroepen te maken heeft.
  • Nog kiezen welke beroepen en welke opdrachten daar bij passen.
  • Er zijn alumni van Arte die uitgenodigd kunnen worden om er over te vertellen.

Buitenhout College

 • Interdisciplinair werken laten aansluiten bij een jaarlijks CKV-project met De Nieuwe Bibliotheek in Almere, waarin leerlingen de bibliotheek overnemen.
 • Een open avond organiseren in talentenshow-vorm.
 • Een dansvoorstelling in de stad, in samenwerking met De Nieuwe Bibliotheek.

Aeres VMBO Almere

 • Een festival organiseren. Omdat leerlingen behoefte hebben om samen te zijn.
 • De leerlingen organiseren een festival aan de hand van de plattegrond van de school; laat alle regels / vaste lijnen voor lokalen en ruimte los en deel ze anders in, wat zou je in welke ruimte kunnen doen?

Berechja College

 • Doorgeef-schilderij; leerling start met een schilderij en geeft deze door aan de volgende leerlingen die verder werkt. Vooraf misschien een workshop door kunstenaar.
 • Leerling doet mee aan een dansworkshop met docenten van Cultuurbedrijf Noordoostpolder.
 • Leerling legt zijn eigen culturele omgeving vast in vijf foto’s en maakt daarmee een fietsroute, samenwerking met een grafisch vormgever of fotograaf.

Van idee naar onderwijs

 • De ideeën kun je zien als een mogelijke bouwsteen in een leerlijn.
 • Een goede bouwsteen ontwikkelen we binnen Studio VMBO op basis van het OCPE-creatief proces: onderzoeken, creëren, presenteren, evalueren.
 • De samenwerkende culturele partner hoeft niet bij de hele bouwsteen betrokken te zijn, maar kan worden ingezet in bijvoorbeeld maar een van de OCPE-onderdelen.

Experiment

De komende weken gaan de teams experimenten. Het doel hiervan is te onderzoeken of  de ideeën die voortgekomen zijn uit de ontwerpvraag, de ontwerpcriteria, de inzichten uit het  leerlingenonderzoek en de ideeëngeneratie gaan werken zoals de docenten verwachten. Experimenteren kan al heel klein en simpel. Zo kunnen ideeën op eenvoudige wijze meer passend gemaakt kunnen worden bij de belevingswereld van de leerlingen. Tijdens een experiment worden onderzoeksvragen gesteld.

Als ik … doe hoe gaan leerlingen daarmee aan de slag/ hoe reageren ze daar op/ hoe past dit in de belevingswereld van de leerlingen?

Voorbeeld: Als ik leerlingen in groepjes van drie een journaal laten maken? Lukt het hen dan inderdaad hiermee aan de slag te gaan?

Of: Als ik … hoe gaan de leerlingen dan met die vrijheid om?

Voorbeeld: Als ik de leerlingen in tweetallen een filmpje laat maken over een zelfgekozen onderwerp, hoe gaan de leerlingen dan om met deze vrijheid?

De teams kregen tips hoe de observaties uit het experiment zijn te verwerken:

 • notuleer / fotografeer / film tijdens je experiment;
 • verwerk observaties in een Mural (een tool om tot inzichten te komen). Voor de deelnemers was al een opzet uitgewerkt.

De experimenten zijn de opstap naar de grote prototypetest met leerlingen, het onderwerp van de volgende sprint. Sprint 5 is op maandag 22 maart.