15 februari 2024

Behoefteonderzoek dienstverlening aan VO

Studio VMBO is onderdeel van de dienstverlening van FleCk aan het voortgezet onderwijs. Dit schooljaar oriënteert FleCk zich op de nieuwe beleidsplanperiode 2025-2028 met een aantal behoefteonderzoeken.

Afgelopen september zijn we gestart met strategische werksessies met haar lokale kernpartners Collage in Almere, De Meerpaal in Dronten, Muzisch Centrum in Emmeloord/Urk en Kubus in Lelystad. Helaas heeft de Verbeelding in Zeewolde zich uit de gesprekken moeten terugtrekken. Gemeente Zeewolde is namelijk gestopt met de subsidie voor de VO-tak van de Verbeelding. Ook hebben we gesproken met een aantal grote en/of provinciale culturele organisaties, te weten Kunstlinie in Almere, Bibliotheeknetwerk Flevoland /Flevomeer Bibliotheek en de Nieuwe bibliotheek en BonteHond.
Doel van de eerste sessies was te onderzoeken hoe de dienstverlening voortgezet onderwijs (VO) van FleCk er voor de nieuwe beleidsperiode 2024-2028 uit kan zien. We hebben daarbij onder andere verkend waar de lokale en culturele partners in hun dienstverlening cultuureducatie niet aan toe komen en waar knelpunten en kansen liggen.

Pim Halkes van Frisse Duik heeft onderzoek gedaan onder vmbo- en pro-scholen. In maart presenteerde hij de resultaten.

Ook hebben we gekeken naar drie voorbeelden van innovatieve (VO)-ontwikkeltrajecten in het land: KCR, Stadkamer Zwolle en FleCk primair onderwijs.

Op basis van de inventarisaties schetsten we een aantal scenario’s geschetst die we bespreken met partners en scholen. De volgende sessie met de lokale kernpartners staat gepland voor 22 april. Ook FilmHub Midden en Batavialand worden dan bij de gesprekken betrokken. Op een later moment willen we nog een scholensessie plannen.

Het definitieve plan voor het voortgezet onderwijs in 2025-2028 biedt FleCk uiterlijk 1 oktober 2024 aan de Provincie Flevoland aan.

Presentatie scholenonderzoek

Meer informatie over onze dienstverlening aan het voorgezet onderwijs