24 september 2018

Publicatie over eerste co-creatiejaar

Cultuuronderwijs in het vmbo is geen vanzelfsprekendheid, maar zou dat wel moeten zijn. Gedeputeerde Michiel Rijsberman van provincie Flevoland weet kernachtig samen te vatten waarom dat zo zou moeten zijn: ‘Je leert wie je bent en waar je staat’. We maakten een publicatie over de pilot Bouwen aan Flevolandse cultuur, waar negen vmbo-scholen in Flevoland aan hebben meegewerkt. De voorbereidingen voor het vervolg op de pilot zijn al in volle gang.

FleCK-Longread_fleckvmbo_2018

Kees Bakker interviewde verschillende personen tijdens het slotsymposium.