Over FleCk

FleCk is het expertisecentrum cultuureducatie voor Flevoland. Wil je als school, schoolbestuur of culturele organisatie aan de slag met cultuuronderwijs en heb je behoefte aan advies, netwerken, scholing, innovatie en ondersteuning op dit gebied? Dan zijn wij jouw aanspreekpunt. Samen met onze lokale partners in alle zes de Flevolandse gemeenten werken we eraan cultuuronderwijs een vast onderdeel op scholen te maken.

Of je nu op een basisschool werkt of in het voortgezet onderwijs, goed cultuuronderwijs begint met bepalen wat je ermee wilt bereiken bij je leerlingen. Wij helpen je om dit te formuleren, om hier een goede basis voor je cultuuronderwijs van te maken en om dit te vertalen naar concrete lessen.
Voor het primair onderwijs hebben we een breder pakket van scholing, netwerken, inspiratie en advies. Voor het voortgezet onderwijs hebben wij een advies- en begeleidingstraject. Zo helpen wij je om vorm en inhoud te geven aan je ambities.

Onze missie is het cultuuronderwijs in Flevoland te verankeren en verbeteren. Dit doen we op vijf verschillende manieren:

  1. met verschillende vormen van scholing op maat, zoals cursussen, trainingen, workshops en coaching;
  2. door het geven van advies aan schoolbesturen, schoolleiders, leerkrachten en cultuuraanbieders;
  3. door het bieden van kennis en inspiratie over de mogelijkheden van cultuuronderwijs in Flevoland, inspiratiedagen te organiseren, mooie praktijkvoorbeelden te laten zien en publicaties;
  4. door het organiseren van netwerken om kennis en mensen binnen en buiten Flevoland met elkaar te verbinden;
  5. door het initiëren van trajecten voor onderwijsvernieuwing, waarbinnen scholen en cultuurprofessionals de kans krijgen hun ideeën en concepten op het gebied van cultuuronderwijs te ontwikkelen en deelbaar te maken voor anderen uit de provincie.

FleCk wordt gesubsidieerd door Provincie Flevoland.

Bekijk ons beleidsplan 2021-2024

Download beleidsplan

Bekijk onze jaarverantwoording 2022

Download jaarverantwoording