29 november 2017

Presentaties aan de provincie

Ook onze opdrachtgever, de provincie, nemen we mee in de werkwijze om vanuit service design een leerlijn cultuuronderwijs te ontwikkelen. Op 31 oktober presenteerde FleCk een half uur voor Gedeputeerde Staten. Op woensdagavond 29 november krijgen we een uur om ook Provinciale Staten mee te nemen in de resultaten tot nu toe en onze werkwijze. Na een korte uitleg over ons project en plan van aanpak gaan de statenleden aan de slag om hun visie op verdere uitwerking van de drie thema’s te geven. Hierdoor kunnen de leden van Provinciale Staten nog in het ontwerpproces aangeven wat zij belangrijk vinden bij het uitwerken van de leerlijn cultuureducatie in het vmbo.

De thema’s die we hebben vastgesteld na het onderzoek onder scholen en partners zijn:

  • cultuureducatie en jongerencultuur;
  • kunst en cultuur in het licht van arbeidsperspectief;
  • authentieke kunsteducatie (vanuit opdrachtgeverschap lokale omgeving).