1 september 2017

Edien Lammers start als projectleider

FleCk trekt Edien Lammers aan als projectleider van het vmbo-project. Edien werkt al 25 jaar vanuit verschillende functies aan kunst- en cultuureducatie in het voortgezet, primair en speciaal onderwijs. Onder andere als muziek- en CKV-docent, cultuurcoördinator, conrector voor ’t Atrium in Amersfoort en als consulent vo bij Kunst Centraal. Haar drive ligt in het initiëren van betekenisvol en authentiek onderwijs, waarbij leerlingen leren in samenhang en in verbinding met de wereld buiten de school.