6 april 2023

Afsluiting derde jaar Studio VMBO: bloemen en presentaties

Ateliers De Steiger 206 in Almere was de locatie waar de ontwerpteams vmbo en pro bij elkaar kwamen, voor de afsluiting van beide ontwikkeltrajecten.  De middag van 6 april begon met de laatste sprint die in het teken stond van terugblikken en vooruitkijken. De middag werd afgerond – in het bijzijn van enkele gasten – met de presentaties van vier nieuwe bouwstenen die dit jaar zijn ontwikkeld.

Het terugblikken gebeurde aan de hand van diverse stellingen, over bijvoorbeeld de opzet van het traject en de toolkit.

Terugkijken_Stellingen

De deelnemers keken vooruit door antwoorden te geven op een aantal vragen:

  • ga je de bouwstenen volgend jaar herhalen? En zo ja, heb je hier nog ondersteuning bij nodig;
  • gaan jullie als partners door ontwikkelen met elkaar? Zo ja, waar zou FleCk nog waarde kunnen bieden;
  • welk advies zou je ons willen geven? (Denk aan sprints, spreekuren, communicatie, tijdinvestering enz);
  • samen zijn we nu een netwerk/community Studio VMBO, van vmbo- en pro-scholen en culturele partners in Flevoland. Wij zien een meerwaarde om elkaar te blijven ontmoeten en elkaar te inspireren. Met welke inhoud zouden deze ontmoetingen optimaal voor jou van betekenis kunnen zijn? In welke vorm zouden deze ontmoetingen optimaal voor jou van betekenis kunnen zijn?

Vooruitkijken_Vragen

Presentaties bouwstenen

Vier teams presenteerden hun bouwsteen die ze ontwikkelden in dit derde jaar van Studio VMBO.

Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord en Muzisch Centrum (Cultuurbedrijf Noordoostpolder)
Het team presenteerde hun derde bouwsteen. De docenten en hun culturele partner hoopten met de prototypetest op 31 maart antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • hoe kun je leerlingen uit de middenbouw binnen een workshopprogramma bewust iets over zichzelf laten leren wat ze mee kunnen nemen in hun identiteitsontwikkeling (ontwerpvraag);
  • bereiken we deze bewustwording met de ingezette middelen (thermometers, mentorgesprek, enz);
  • beleven de leerlingen de workshops persoonlijk actiever op deze manier?

Powerpointpresentatie Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord en Muzisch Centrum

Prototypetestvideo Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord en Muzisch Centrum (Cultuurbedrijf Noordoostpolder)

Prototypetestvideo Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord en Muzisch Centrum (Cultuurbedrijf Noordoostpolder)

PrO Almere en BonteHond
Bij de start van het volgend schooljaar testen PrO Almere en BonteHond hun derde bouwsteen met leerlingen. De plannen voor deze bouwsteen – die over cultuur gaat – zijn nog in ontwikkeling. Op 6 april presenteerden de docenten hun plan. De school gebruikt het curriculum van het vak burgerschap als kapstok voor het maken van de bouwstenen. De leerlingen die na de zomer meedoen aan de prototypetest, testten eerder bouwsteen 1 over waarde en bouwsteen 2 over puberteit.

Aeres VMBO Almere en Vis à Vis
Voor het derde jaar op een rij ontwikkelden de docenten van Aeres VMBO Almere en de cultuurmakers van Theatergezelschap Vis à Vis de leerlijn (s)C(h)oolfest. Samen met de leerlingen van 3(H)GL werd een festival bedacht. Het eerste jaar stond in het teken van kennismaken, het twee jaar van pitchen en dit jaar werd het festival gehouden. De cultuurmaker presenteerde de bouwsteen van 2022-2023, die werd getest op 13 februari.

Productportfolio Aeres VMBO Almere 2023

Prototypetestvideo Aeres VMBO Almere en Vis à Vis

Prototypetestvideo Aeres VMBO Almere en Vis à Vis

Arte College en Collage
Het Arte College uit Almere deed niet mee in reguliere traject, maar heeft dit schooljaar wel bouwsteen ontwikkeld samen met Kunstlinie en uitvoerend cultuurmakers Mija Stik en Static Entertainment. De docenten presenteerden De Metamorfose, een bouwsteen met als doel dat leerlingen van 2 vmbo zich laten zien, mooi voelen en trots zijn op zichzelf. Het is een nieuwe invulling van de Arte Week, waarmee de school het schooljaar afsluit. Vier dagen lang testen de leerlingen de bouwsteen met als grande finale een voorstelling op het podium op de laatste dag. We maken er in juli een video van.

Productportfolio Arte College 2023

Hoe nu verder?

Komend schooljaar wordt geen nieuw ontwerptraject gestart. Scholen die deelnamen aan Studio VMBO of aan het pilotproject Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur kunnen contact met FleCk opnemen zodat we samen kunnen kijken of er maatwerkmogelijkheden zijn. Op 30 november organiseert FleCk een Design Challenge voor kunstvakdocenten en culturele instellingen en later in het schooljaar een Culturele Roadtrip Flevoland. En uiteraard blijft de toolkit van Studio VMBO gewoon beschikbaar.

Vragen?

Edien Lammers, projectleider Studio VMBO

Mail Edien