15 september 2017

Leerlingen centraal door service design

We hebben geconstateerd dat het culturele veld de vmbo-leerling nog slecht bereikt. Daarom kiezen we ervoor te gaan werken vanuit de methodiek van service design. Met deze aanpak kunnen we leerlingen actief betrekken en hun behoefte en context centraal zetten. Een goede leerlijn maak je namelijk alleen als er voldoende ervaring en affiniteit is met de jongeren die ermee gaan werken. Scholen en partners reageren enthousiast op de keuze. FleCk gaat samenwerken met het service design bureau Zeewaardig.

Service design

Service design (of design thinking) is een aanpak om samen met de betrokkenen antwoorden te vinden op complexe vraagstukken. De basis voor service design vormt een proces van onderzoek, idee-generatie en prototyping, ondersteund door creatieve werkvormen gericht op het ‘doen en maken’. Uitgangspunt voor oplossingen zijn altijd de behoefte en context van de gebruikers en andere betrokkenen. Door gebruik te maken van alle relevante kennis, ervaring en samenwerking van experts, gebruikers en andere betrokkenen ontstaan vernieuwende, passende en meer gedragen oplossingen.

Enthousiaste deelnemers

We merken dat onze aanpak tot draagvlak en enthousiasme leidt, bij zowel onze lokale partners en cultuuraanbieders als de scholen. Dankzij de uitgebreide onderzoeksfase hebben we een goed beeld kunnen vormen wat de context is van het vmbo in Flevoland, waar kansen en behoeftes liggen voor cultuureducatie voor deze doelgroep en waar de noodzaak voor innovatie ligt bij scholen en partners.