20 april 2021

Prototypetestdag Berechja College, Urk

Docent beeldende vorming Henk Kapitein van Berechja College op Urk toetste op 20 april zijn prototype KUNST EN CULTUUR OP URK, samen met vmbo-leerlingen van leerjaar 3TL en 3KBL. De test moest antwoord geven op de vraag: ‘Kunnen de leerlingen op  basis van hun eigen interesses lokale cultuuraanbieders benaderen, zelf een workshopprogramma samenstellen en uitvoeren en dit traject documenteren middels een vlog?’.  Het prototype ontwikkelde Henk in co-creatie met Marlot Hendriks van Cultuurbedrijf Noordoostpolder. Zij benaderde diverse lokale kunstaanbieders. De leerlingen stelden op basis van haar selectie een eigen workshopprogramma samen.

Presentatie docenten

Presentatie docenten

slotmanifestatie op 1 juni 2021

Prototypetest filmpje

Prototypetest filmpje