16 maart 2023

Verantwoording proeftuinsubsidie 2019-2022

Studio VMBO is ontwikkeld met een subsidie uit het proeftuinprogramma van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, provincie Flevoland en gemeente Almere.
Oktober 2022 schreef FleCk – als projectleider en penvoerder – een verantwoording voor OCW. Het verslag bestaat uit een beschrijving van de aanloop naar Studio VMBO en de vijf fases die in 2019 t/m 2022 zijn doorlopen. De fases worden kort toegelicht. Daarna wordt verantwoord hoe de betreffende fase is uitgevoerd en welke resultaten hieruit zijn voortgekomen.

Studio VMBO verantwoording 2019-2022 DEF