21 december 2017

Projectplan gereed!

FleCk is klaar met de onderzoeks- en uitwerkfase. De ideeën waarmee vernieuwend, inspirerend, kwalitatief goed cultuuronderwijs voor het vmbo in Flevoland kan worden gerealiseerd, zijn gevat in het projectplan Bouwen aan de Flevolandse cultuur. Een plan met een grote rol voor de cultuurdocenten die de vmbo-scholen rijk zijn. Zij worden, samen met de lokale partners, in hun kracht gezet.

Het traject

De scholen en lokale partners die hebben meegewerkt aan het onderzoek, worden de voorlopers in het realiseren van nieuwe leerlijnen cultuureducatie voor het vmbo in Flevoland. In 2018 begint de ontwikkelfase en gaan we van start met ongeveer een derde van de Flevolandse vmbo-scholen. De lokale partners van de scholen zijn hier vanaf het begin intensief bij betrokken, evenals de grote Flevolandse culturele instellingen zoals BonteHond en Flevomeer Bibliotheken. De overige cultuuraanbieders stappen vanaf maart 2018 in. Halverwege 2018 testen we met de leerlingen de eerste ontwikkelde lessen en projecten.

Basis voor loopbaan

In het projectplan leest u meer over onze doelen en plan van aanpak voor 2018. We hebben tevens de context beschreven waarin wij opereren en van waaruit onze keuzes voortkomen. Vanuit dit plan willen wij komende jaren leerlingen, docenten, schoolleiders, culturele partners en anderen op een inspirerende manier verbinden, om samen een goede basis te creëren voor een rijke culturele loopbaan in Flevoland voor de leerlingen in het vmbo.