4 september 2017

Vervolgonderzoek en draagvlak

We krijgen van de provincie toestemming het najaar van 2017 te benutten om de onderzoeksresultaten van het voorjaar te verdiepen en een breed draagvlak te creëren voor ons project. In de periode van september tot en met december voeren we verkennende gesprekken met nieuwe scholen, verdiepende gespreken met reeds geïnteresseerde scholen, lokale partners en cultuuraanbieders. Ons doel is de context en behoeftes van het veld te verdiepen. Ook doen we onderzoek naar de belevingswereld en cultuurbeleving van de vmbo-leerlingen. Op basis van al deze input maken we het projectplan en ontwerptraject waar scholen en culturele partners na de kerstvakantie aan kunnen deelnemen.