Maatwerk

FleCk denkt graag met scholen, schoolbesturen en cultuuraanbieders mee over hoe zij cultuuronderwijs kunnen verbeteren en verankeren.

Een subsidieaanvraag op het gebied van muziek, de ontwikkeling van een bovenschools cultuurbeleid, de koppeling van onderzoekend en ontwerpend leren aan kunst en cultuur; onderwerpen waarover adviseurs van FleCk graag met scholen, beleidsmakers of cultuuraanbieders in gesprek gaan. De wensen van een school of schoolbestuur zijn leidend voor het advieswerk van FleCk.

Contactinformatie

FleCk – Expertisecentrum Cultuureducatie Flevoland
info@cultuureducatieflevoland.nl
0320 221 524

Bezoekadres: Agorabaan 3, 8224 JS Lelystad
Postadres: Postbus 354, 8200 AJ  Lelystad

Mail ons