1 oktober 2019

MLF start met FleCk eigen co-creatietraject

MLF, het Montessori Lyceum Flevoland, is begonnen met een individueel co-creatie schooltraject binnen het project Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur. Op 26 september was de kick off voor vier kunstvakdocenten, hun schoolleiding en lokale partner Collage. Het team blikte na afloop positief terug: “indrukwekkend en inspirerend”, “fijn om samen met collega’s de horizon te verbreden”, “goed dat we starten met de leerling”.

Tijdens zes ontwerpbijeenkomsten, sprints genaamd, gaan de vier kunstvakdocenten en de adviseur van Collage werken aan een eigen leerlijn kunst en cultuur. Ze worden hierbij begeleid door projectleider Edien Lammers en strategisch ontwerpers van Zeewaardig. Volgens rector Benno Breeuwer liggen Montessorionderwijs en kunst dicht tegen elkaar aan. Het MLF richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Hun onderwijs beperkt zich niet tot het cognitieve. Een leerling krijgt bij het MLF de vrijheid te experimenteren met verantwoordelijkheid. “We hebben een sterk kunstcluster dat graag wil werken aan de leerlijn, dus ik heb erg veel vertrouwen in het ontwerptraject.”

Presentatie Benno Breeuwer

Ontwerpen start met onderzoek

Op de eerste sprint stond onderzoek centraal: het team onderzocht wat zij belangrijke vertrekpunten voor hun leerlijn vinden en bereidde een leerlingenonderzoek voor.

Op de vraag ‘wat wil je met je leerling bereiken?’ kwamen gedeelde antwoorden als: de leerling plezier laten beleven, bijdragen aan een positieve sociale omgang, normen en waarden bijbrengen, door het kunstonderwijs te verbinden met de werkelijkheid buiten de school leerlingen de kans bieden kunst en cultuur een plek in hun leven te geven, creatief denken stimuleren, leren zelfstandigheid keuzes te kunnen maken, werken aan competenties.

Met elkaar bepaalde het team met elkaar wat ze graag in het curriculum willen aanpassen, welke thema’s uit het schoolplan als ontwerpkader kunnen dienen voor hun co-creatietraject, waar volgens hen kansen liggen om de nieuwe leerlijn goed te integreren en welke elementen van de schoolvisie belangrijk zijn voor het ontwerpen van de leerlijn.

Het MLF-team formuleerde twee ontwerpvragen.

  • Hoe kunnen we met kunst- en cultuuronderwijs rond het thema ‘De (on)zin van kunst’ scholieren helpen een weg te ontwikkelen naar waardering voor kunst en cultuur en hiervoor als school iets extra’s bieden op het gebied van kunst- en cultuuronderwijs?
  • Hoe kunnen we met kunst- en cultuuronderwijs rond het thema ‘Montessori als school’ scholieren helpen om vanuit nieuwsgierigheid te werken en daarmee de kijk naar de buitenwereld te openen?

Co-creëren met leerlingen

Het tweede belangrijke onderzoek doet het team op school. Voordat tijdens volgende sprints ideeën worden gegenereerd en concepten worden ontwikkeld, gaat het MLF onderzoeken wat hun leerlingen bezighoudt en wat er bij hen leeft.

Individueel traject

Projectleider Edien Lammers: “MLF is in 2018 met acht andere scholen begonnen aan ons provinciebrede co-creatietraject. De school heeft toen, samen met hun leerlingen, één bouwsteen ontwikkeld. Dit resultaat en de aanpak van gezamenlijk ontwerpen, bracht de school zover dat ze FleCk heeft gevraagd een individueel schooltraject te ontwikkelen. Omdat ook de MLF-resultaten straks worden gedeeld met alle vmbo’s in Flevoland konden we hun verzoek honoreren als onderdeel van het meerjarenproject Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur.

Sprint 2 van MLF wordt gehouden op 7 november 2019.