31 januari 2022

Sprint 9 vmbo: OCPE als basis voor onderwijsconcept

De vier teams in het vmbo-traject ontwikkelden 31 januari hun idee verder naar een onderwijsconcept. Ze verwerkten de inzichten die ze hebben opgedaan tijdens een experiment met leerlingen. En ze legden hun concept langs de lat van de OCPE-competenties: onderzoeken, creëren, presenteren en evalueren.

De afgelopen weken hebben de scholen met een deel van hun idee een experiment uitgevoerd. Leerlingen gingen aan de slag en de docenten observeerden en zetten hun observaties vervolgens om in inzichten. Sprint 9 begon met het delen van deze inzichten.

Buitenhout College
“Via een spel er achter komen wat hun interesses zijn. Het werkt voor de leerling vooral als het heel concreet is. We hadden de vragen kunstzinnig ingesteld; wil je zwart of wit. Leerlingen vonden een ander soort vragen fijner: wil je zelf shinen of wil je een ander laten shinen? Dat geeft ons ook weer input om de groepen in te delen.”

Arte College
“We zijn een project aan het ontwikkelen voor KBL en hebben dat ook getest op TL. De aanname was dat het verschil tussen KBL en TL is dat leerlingen in KBL minder barrières hebben die we vooraf ook niet altijd hadden bedacht. Dat er soms ook een extra tussenstap in moest. We moeten echt nog veel sleutelen om het op maat te maken. Het was heel leerzaam. Het experiment hebben we nog niet kunnen doen, dat willen doen met het toepassen van gamification. We kunnen de workshop van vanmiddag daar mooi mee gebruiken om ons experiment te verbeteren. De aannames zijn dat ze harder werken wanneer ze er iets mee kunnen verdienen. En dat leerlingen kunnen blokkeren als ze weten wat het einddoel is.”

Berechja College
“We wilden het naar de leerlingen toe brengen zonder zelf heel duidelijk in beeld te zijn. Als experiment hebben we een krant gemaakt. Het is volledig mislukt, daar konden we heel veel uithalen. Niet digitaal, dat kost veel teveel tijd. Het moet zichtbaar worden en de opdracht in kleinere stappen aanbieden. Omdat we ze de ruimte gaven, kozen ze ook bijna allemaal hetzelfde omdat ze dat van elkaar zagen.”

Aeres VMBO Almere
“We wilden aan de slag met succeservaringen. Uit een hele lijst met opdrachten hebben we ‘maak een korte documentaire’ getest waarin ze anonieme uitblinkers hebben gefilmd. Het filmpje kan een onderdeel worden van het festival.”

Concept ontwikkelen

Om een passend concept van een bouwsteen te ontwikkelen, vertrokken de teams vanuit hun ontwerpvraag die ze aan de start van het traject hebben geformuleerd. Deze vraag is niet alleen de onderlegger voor de bouwsteen, maar ook voor de complete leerlijn. Een goed onderwijsconcept past bij de leefwereld van de leerling en geeft de leerlingen autonomie. Het geeft antwoord op vragen als:

  • wat wil je bereiken met de leerling;
  • naar welk doel werken jullie toe;
  • past de bouwsteen in de leerlijn die jullie ontwikkelen en in de leerlijn van de school?

Bij het ontwikkelen van het concept wordt ervoor gezorgd dat de OCPE-competenties aan bod komen.

Workshop game design

Deze sprint gaf Ellis Bartholomeus van Ellis in Wonderland en workshop over gamification. te gast. Met behulp van een eigen gamedesign-canvas waar de leerling centraal staat, ontworpen de deelnemers een eigen game.

I want to be a rock star – Berechja College
Bij het spel is het doel dat je van een arme straatmuzikant naar een rijke, wereldberoemde muzikant gaat. In een doolhof moet je fans en pers omzeilen. Je kunt muzieknoten verzamelen waarmee je in een studio een plaat kunt opnemen. Door het doen van puzzels ontvang je geld en kan je je plaat laten uitkomen. Dan ga je op een podium staan om je album te laten horen, dat is een soort bonus level. Je moet dan alle noten proberen te raken. Je verdiend natuurlijk extra geld als je alle noten raakt. Gaat het mis; word je bekogeld met tomaten. Met geld wat je verdiend kan je nieuwe hippe kleding krijgen en nieuwe instrumenten kopen. Naarmate de levels vorderen komen er steeds meer dingen bij die je moet ontwijken, denk de roddelpers etc. Je gaat op grotere locaties optreden en krijgt steeds meer fans. Je kunt elkaar als vrienden ook volgen; de persoon met de meeste fans, geld en je kunt elkaar ook helpen.

CKV game – Buitenhout College
In deze game moeten leerlingen een keuze maken of ze op de voorgrond willen werken bij BonteHond of op de achtergrond, de beroepen die horen bij de bibliotheek. Leerlingen moeten keuzes maken voor activiteiten, wanneer leerlingen dat niet doen delen wij ze in. Ze krijgen dan nog wel een bonuskans om alsnog zelf te kunnen kiezen.

Future you – Arte College
Een adventure game vanuit hun levensverhaal die ze schrijven vaardigheden en skills eigen maken in een presentatie voor of achter de schermen bij Kunstlinie. Ze gaan een aantal workshops doen waarin ze hun toekomstdromen zichtbaar maken. Ze kunnen ook punten verdienen als ze hun angsten overwinnen. Ze geven maken eigen karakter; wat heb jij voor skills in je rugzak. De rode draad is dat leerlingen beginnen met een “character sheet”. In de loop van de tijd ontwikkelen ze echte vaardigheden in rollen voor en achter het theater.

SCHOOL QUEST – Aeres VMBO Almere
Leerlingen gaan in groepjes van 4 tegen elkaar strijden om de school op een andere manier te gaan zien. Het zijn minigames in de school op verschillende plekken. Per opdracht van 5 minuten moeten ze de resultaten opsturen naar een jury. Eén van de onderdelen is ook dat ze een voertuig moeten maken van karton waar ze in de laatste opdracht mee moeten racen. De voertuigen van de winnaar komen in de eregalerij. Een andere opdracht bepaald de startpositie in die race. Het zijn korte spelelementen zoals een scène naspelen, een TikTok-challenge etc.

Opzet prototypetest

De komende periode gaan de teams hun concept testen. In de sprint bereidden ze de prototypetest voor. Van elke prototypetest worden video’s gemaakt die de teams op  de expo van 19 april presenteren.

Teams kijken terug op sprint

Docenten en cultuurmakers waren aan het einde van de sprint enthousiast. Een aantal reacties:

  • goed bezig, veel ideeën. Een stukje verder in overzicht;
  • leuke ideeën van iedereen voor gamification & super veel werk verzet om straks onze dagen vorm te geven;
  • de workshop was top en op maat! intro was te lang, maar met liefde gebracht;
  • een volle middag, met een fijne energie en mooie resultaten;
  • als je voelt dat het spannend wordt, weet je dat je het juiste gaat testen;
  • mooie games;
  • hard gewerkt! Leuk dat Ellis een mooie aanvulling was.