21 april 2021

Prototypetestdag Park Lyceum

De docenten CKV en maatschappijleer van het Park Lyceum ontwikkelen samen met BonteHond een lessenserie rondom de thematiek van de voorstelling STRAF van Jeugdtheatergezelschap BonteHond. De bouwsteen is onderdeel van een nieuwe leerlijn gericht op sociale veiligheid en bewustwording van de verschillende aspecten in ons strafrecht. In workshops rap/soundscape, boxen, dans en theater met gastdocenten hebben de leerlingen ervaren welke rollen er zijn rondom straf en macht en dat iedereen elke rol in zich heeft. De prototypetest was de dag waarop de leerlingen naar BonteHond kwamen en de rollen uit de rechtszaal vertaalden in theatrale vorm. Zij onderzochten het grensgebied tussen de rituelen in de rechtszaal en een theaterperformance en abstraheerden dit in een dans choreografie, op hun eigen muziek/raps/soundscapes. Tot slot evalueerden zij op school de lessenserie.

Park Lyceum volgt een maatwerktraject bij FleCk.

Prototypetest Straf

Prototypetest Straf