13 november 2019

Nieuw: Studio VMBO

Vmbo- en praktijkscholen die willen investeren in vernieuwend cultuuronderwijs kunnen vanaf schooljaar 2020-2021 mee onderzoeken en experimenteren in Studio VMBO. In deze ‘proeftuin’ werken FleCk, Collage en BonteHond samen met docenten en hun leerlingen en met het culturele veld om cultuuronderwijs in de provincie een stevige impuls en een duurzame positie te geven. Tijdens de werkconferentie Cultuureducatie in het vmbo op 13 november zijn de plannen gepresenteerd.

Ruim veertig belangstellenden uit het onderwijs en van culturele instellingen kwamen samen in het KAF in Almere. FleCk, Collage en BonteHond lichtten toe hoe zij met scholen en hun culturele omgeving zouden willen samenwerken in Studio VMBO. De partners presenteerden ter inspiratie voorbeelden van bestaande co-creatieprojecten. De deelnemers aan de conferentie werden in actie gezet. Ze omschreven en lazen voor wat zij de vmbo-leerlingen gunnen. Ook schreven ze op een A4tje wat co-creatie voor hen is, vouwden er een vliegtuigje van en lieten hun woorden door de lucht zweven.

Wat is co-creatie?

Een greep uit de vliegtuigjes. Co-creatie is:

  • Samenwerking tussen school en experts kunst en cultuur
  • Versterken van kunst en cultuur binnen lesprogramma
  • Samen; ontwikkelen, horen, zien en maken
  • Samen de horizon bereiken
  • 1+1=3, d.m.v. samenwerking iets tot stand brengen waarbij de uitkomst groter is dan de som der delen
  • Waar kunst en de vraag van het onderwijs samenkomen in een verrijkend programma
  • Elkaar inspireren
  • Samen en leren van elkaar
  • De sterkste punten van iedere organisatie gebruiken om samen iets moois te maken
  • Een driehoeksverhouding tussen leerling, partner en school

Planning

De eerste maanden van 2020 gaan we in gesprek met docenten, schoolbestuurders en -leiders om behoeften, wensen en suggesties op te halen voor het welslagen van het nieuwe co-creatieproject.

Financiering

Provincie Flevoland heeft in 2019 voor onderwijsvernieuwing op Flevolandse scholen een zogenoemde proeftuin-subsidie van OCW gekregen. Met dit ontwikkelbudget, aangevuld met bijdragen van de provincie en gemeente Almere, zijn FleCk, Collage en BonteHond het nieuwe, tweejarige co-creatieproject Studio VMBO gestart.

De resultaten van de 1,5 durende werkconferentie zijn vervat in deze te downloaden powerpointpresentatie: Studio VMBO_werkconferentie_2019.