21 oktober 2020

Kick off Studio VMBO: pro-teams starten co-creatie

Ieder in zijn eigen omgeving en toch verbonden. Woensdag 21 oktober waren de kick-off en de eerste sprint van het pro-traject van Studio VMBO. Vier teams, bestaande uit docenten, directeuren en culturele partners, maakten kennis met elkaar en met het ontwerpproces dat ze gezamenlijk gaan doorlopen. Al was sprint 1 online, toch ontstond er een gevoel van samen, enthousiasme en daadkracht. Aan het einde van de dag hadden Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord, PrO Almere, Almere College uit Dronten,  De Steiger uit Lelystad en hun  culturele partners duidelijk voor ogen welke ontwerpvraag zij de komende maanden willen gaan beantwoorden met  het ontwikkelen van innovatief en eigentijds cultuuronderwijs.

De docenten van Aeres, PrO, Almere College en De Steiger komen dit schooljaar in totaal vijf keer bijeen tijdens zogenoemde sprints. Tijdens en tussen deze meetings door ontwikkelen ze samen met hun culturele partner én met hun klassen lesactiviteiten die goed aansluiten bij de behoefte van de pro-leerlingen

Voor sprint 1 hebben het projectteam van FleCk en Zeewaardig een afwisselend online programma samengesteld bestaande uit theorie, discussie, brainstorm en ontspanning. In de ochtend bogen de docenten, hun directeur en hun culturele partner zich na de eerste kennismakingsronde over vragen als ‘wat zou je met en voor de leerling willen bereiken’ en ‘hoe kan de kracht van de culturele partner hierbij worden ingezet’. In de middag stonden de verdere kennismaking van de partners, de theorie over design thinking en het leerlingenonderzoek centraal.

De rol van de culturele partner

De pro-scholen co-creëren samen met adviseurs van Cultuurbedrijf Noordoostpolder (Aeres), KIDD+ (PrO), De Meerpaal (Almere College) en de Kubus (De Steiger). De adviseurs brengen hun expertise in kunst- en cultuuronderwijs in en hun kennis van het Flevolandse culturele veld.

Design thinking

Binnen Studio VMBO werken de co-creatiepartners met de methodiek design thinking. Dit is een beproefde methode om innovatieve en eigentijdse producten te ontwikkelen in een creatief proces. De deelnemers krijgen advies en begeleiding in ontwerpen. Onderzoeken en prototypen zijn vaste onderdelen van deze manier van onderwijsontwikkeling. De methodiek bestaat uit acht stappen.

Leerlingenonderzoek

Kwalitatief onderzoek is een belangrijk onderdeel van het co-creatietraject. De afgelopen jaren hebben we tijdens het pilotproject Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur veel ervaring opgedaan met leerlingenonderzoek. Nog steeds geven docenten terug dat ze door onderzoek dingen horen die ze nog niet wisten. De nieuwe teams kregen 21 oktober waardevolle tips over het leerlingenonderzoek dat ze de komende tijd op hun eigen school gaan doen.

Via het onderzoek verkennen ze de belevingswereld van de leerlingen in relatie tot kunst en cultuur. Ze gaan daarbij niet op zoek naar de bekende antwoorden, maar juist op zoek naar bijzonderheden. We hebben gezien dat door voorafgaand onderzoek verrassende dingen kunnen worden ontwikkeld. Er zijn verschillende manieren om kennis, drijfveren en dromen boven te halen. Je doet dan bijvoorbeeld onderzoek naar wat leerlingen zeggen, denken, wat leerlingen doen, observeren, wat leerlingen weten, voelen, dromen en wat leerlingen maken.

Bureau Zeewaardig en FleCk hebben de afgelopen periode met een aantal scholen de opzet van het leerlingenonderzoek getest en vervolgens een aantal aanpassingen doorgevoerd. De docenten beschikken nu over een verschillende beproefde opdrachten, lesbrieven en inspiratiefilmpjes waarmee het onderzoek met de pro-leerlingen kan worden uitgevoerd. Zo ontvangen ze bijvoorbeeld legosets waarmee de leerlingen een eigen themapark gaan bouwen.

Bjorn van Raaij van Zeewaardig: “Je hoeft door onderzoek de wereld niet beter te gaan begrijpen, maar je moet je vooral laten verrassen. ‘Aha, kijken leerlingen er zo tegen aan, is dat hun ervaring’. Dat helpt je om geïnspireerd te raken en om keuzes in je lessen te maken die niet zo voor de hand lagen.”