23 januari 2023

Sprint 12 en netwerkbijeenkomst in Almere

Drie van de vier deelnemende teams werkten op 23 januari tijdens sprint 12 door hun eigen prototype. Het team Arte College Almere & Kunstlinie Almere kon er deze sprint niet bij zijn.

PrO Almere & BonteHond
PrO Almere heeft een klein behoefteonderzoek onder leerlingen gedaan om te vinden welke mensen/idolen leerlingen inspirerend vinden en wie zij zouden willen volgen? Ook is onderzoek gedaan naar welke vormen van presenteren voor de leerlingen interessant kunnen zijn. Tijdens de sprint deelden de onderwijs- en cultuurprofessionals hun inzichten. Er is gesproken over het budget en de samenwerking voor de komende periode.

Aeres PRO Emmeloord + Cultuurbedrijf Noordoostpolder
Het team onderzoekt het idee om drie workshops te bedenken waar leerlingen op kunnen inschrijven. Om zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de leerlingen te blijven, toetsen ze tussendoor  of de vorm bij de leerlingen past. De teamleden bespraken de inzichten die dit tot nu toe heeft opgeleverd.

Aeres VMBO Almere & Vis à Vis
De docenten lopen tegen een probleem aan. De leerlingen die vorig schooljaar het festivalthema hebben bedacht, zijn niet goed te motiveren voor de opdrachten omdat andere klassen nu ook mee mogen denken. Zij hebben het gevoel dat het thema hen is afgepakt. Het team maakte tijdens de sprint plannen om de leerlingen opnieuw te motiveren en actief te betrekken bij het prototype – het festival in de school. Hierbij werd ook stilgestaan bij de eigen samenwerking en het budget.

Netwerk- en inspiratiebijeenkomst

In de middag was opnieuw een netwerk- en inspiratiebijeenkomst voor (oud)deelnemers van de ontwikkeltrajecten Studio VMBO en Bouwen aan de Flevolandse Cultuur. Ook nieuwe geïnteresseerden, vmbo- en pro-docenten cultuurmakers, waren welkom. In totaal hebben vijftien mensen deelgenomen.

Doel van de netwerkbijeenkomsten cultuuronderwijs vmbo- en pro-Flevoland is inspiratie, kennisdeling en -uitwisseling. Ook maken de deelnemers elke keer kennis met een culturele organisatie in Flevoland.

Na een lunch kregen de deelnemers een rondleiding door Pygmalion Poort in Almere. Het cultuurcentrum is onderdeel van Stichting Vrijplaats voor Kunst en Cultuur Flevoland. Oprichter en bestuurslid Mira Ticheler vertelde over het centrum dat in 2021 als pilot startte en een bijzondere ontmoetingsplek is voor iedereen die zich in de wijk Almere Poort wil verdiepen  in kunst, dans, theater, muziek, yoga en alle andere vormen van expressie.

Creativiteit en het creatief proces
Na de rondleiding dompelden de aanwezigen zich onder in creativiteit en het creatief proces in het vmbo- en pro-(kunst)vakonderwijs. Edien Lammers, projectleider Studio VMBO, gaf een presentatie over creativiteit in de klas. Aansluitend werd onder meer gesproken over hoe je creativiteit bij leerlingen stimuleert, hoe je hen tot meer dan één idee kan laten komen en wat de creativiteit bij leerlingen blokkeert.
Inleiding creativiteit in de klas

Literatuurlijst creativiteit

Nadieh Rijs, docent beeldende vorming en KCKV en cultuurcoördinator op het Stad College Almere presenteerde haar ervaringen en onderzoek naar creativiteit in de vmbo-klas. Nadieh is oud-deelnemer van het pilottraject Bouwen aan de Flevolandse cultuur, de voorloper van Studio VMBO. Zij past nog veelvuldig design-thinkingopdrachten toe in haar lessen en tijdens werkmiddagen met het team dat zij aanstuurt op school.
Zij gaf de tip om in de klas eerst met verschillende kleine opdrachten ideeën te genereren die de leerlingen vervolgens op post-its tekenen en verzamelen. Bij aanvang van de hoofdopdracht hebben de leerlingen dan bijvoorbeeld tien ideeën waar ze uit kunnen kiezen. Deze kunnen zij eventueel presenteren aan een klasgenoot en samen bespreken waarom een idee wel of niet goed is. Dat helpt bij het maken van de keuze.
Het creatieve proces

De volgende netwerkbijeenkomst is op donderdag 6 april. Vier of vijf scholen presenteren dan de dit schooljaar ontwikkelde prototypes voor kunst- en cultuuronderwijs.