17 juni 2018

Slotsymposium pilot

Met het slotsymposium op 15 juni sloten we de pilot Bouwen aan de Flevolandse cultuur op feestelijke wijze af. De scholen en hun lokale partners presenteerden in twee rondes hun concept-leerlijnen en het eerste prototype aan geïnteresseerde gasten. Belangstelling was er onder meer van de eigen collega’s,  vanuit nieuwe vmbo-scholen in Flevoland, het culturele veld, gemeenten en provincie en vanuit het LKCA en gemeenten buiten de provincie. Alles wat de docenten en de lokale partners Collage, De Meerpaal en Kubus de afgelopen vijf maanden hebben ontwikkeld, werd gepresenteerd. Remko Willems, programmamanager van FleCk: “Ik ben trots op hoe we met deze grote, rijke club hebben mogen werken. We hebben veel leerervaringen opgedaan om de komende jaren verder te bouwen.”

Evaluatie

FleCk evalueert de pilot de komende weken samen met de scholen en hun lokale partners. Willems: “We kijken ernaar uit met jullie verder te gaan ontwikkelen. De periode van de pressure coocker ligt achter ons, we gaan nu een fase van reflectie in. Het was een groot experiment. De komende periode gaan we evalueren: wat werkte voor jullie en wat niet. We kijken wat we moeten veranderen voor het volgende traject.”

Projectleider Edien Lammers: “Vandaag hebben de scholen vastgesteld wat zij aan hun prototype willen verbeteren. Want het is nog niet af. De scholen gaan door met het ontwikkelen van de bouwstenen en prototypes uittesten om over een paar jaar een leerlijn te hebben staan.”

Uitreiking awards en certificaten

De leerlingen reikten certificaten en zelfgemaakte awards uit. Uit de motivatie die zij formuleerden, blijkt dat hun docenten raak hebben geschoten met hun aanpak en prototype. Op de certificaten is te lezen: uitgereikt omdat:

  • je in een atelier kon werken en je eigen ideeën kon uiten;
  • de kans werd gegeven de meest persoonlijke ideeën met elkaar uit te wisselen;
  • het best spannend is jezelf creatief te uiten;
  • we niet altijd onder streng toezicht worden gehouden;
  • de ideeën de leerlingen de kans geven zichzelf op een persoonlijke wijze te uiten;
  • de school en de docent ons goed vertrouwen om dit te mogen doen. We zijn daar supertrots op;
  • deze school meedenkt in wat wij leerlingen willen en leuk vinden.

Foto’s: Daniël Sylla (Shot by Sylla) uit Lelystad