29 september 2021

Kick off tweede jaar pro-traject

De praktijkscholen zijn begonnen aan het tweede ontwerpjaar Studio VMBO. Elf docenten en cultuurmakers kwamen 29 september samen bij Vis à Vis in Almere voor de kick off en alweer de zesde sprint van hun co-creatietraject. De docententeams van Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord, PrO Almere en De Steiger en de makers van de Kubus, Cultuurbedrijf Noordoostpolder en BonteHond maakten een start met het ontwerpen van een nieuwe kunst- en cultuuractiviteit.

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van het Almere College in Dronten, afdeling praktijkonderwijs. Door wijzigingen op school waren er te weinig uren voor deelname aan Studio VMBO.

Aanpassingen in het traject

Het eerste jaar Studio VMBO hebben we rond de zomervakantie afgesloten met evaluatiegesprekken met alle deelnemers. De tips die we ontvingen, zijn verwerkt in de aanpak van het tweede jaar. Zo gaan we vanaf dit schooljaar bijvoorbeeld meer inspiratiemomenten toevoegen en zijn er meer keuzemomenten voor deelnemers ingebouwd.

Routekaart

Voor dit schooljaar is een routekaart gemaakt, waarmee deelnemers kunnen zien hoe het ontwerptraject er dit jaar uitziet.

Weer echt samen

Na een jaar online te hebben gewerkt, ontmoetten de deelnemers elkaar voor het eerst weer live. Je voelde de energie en creativiteit bruisen. Hoofd educatie Silke Swart gaf een rondleiding door ‘haar’ Vis à Vis en Fiona Kelatow van BonteHond liet de deelnemers op creatieve wijze (nader) kennismaken tijdens een energizer in het openluchttheater. Wouter Horst, deelnemer aan het traject Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur – de voorganger van Studio VMBO – kwam vertellen over zijn ervaringen met design thinking en co-creatie. Hij presenteerde een van de bouwsteen die hij en zijn collega Celine Mooren ontwierpen voor hun leerlingen van OPDC-Almere, als onderdeel van de tweejarige leerlijn I Shine.

Leerlingenonderzoek

Ook het tweede ontwerpjaar start met leerlingenonderzoek. De deelnemers kregen tijdens hun zesde sprint niet alleen een theorieblok over het onderwerp, maar deden een klein onderzoek met leerlingen van PrO Almere. Samen brachten ze een bezoek aan de voedsel pop-up tentoonstelling ’n Wilde Keuze, in de voortuin van Vis à Vis. Hier ontdekten ze op een speelse en interactieve manier de veelzijdigheid van ons voedselsysteem. En de deelnemers waren attent op het volgende:

 • wat doen de leerlingen met de opdrachten;
 • waar ben je nieuwsgierig naar;
 • wat verrast tijdens het doen van de opdrachten;
 • wat werkt goed en wat werkt minder goed en waarom;
 • kun je inspiratie halen uit de opdracht?

De tips die ze bij het onderzoek kregen:

 • blijf uit het oordeel, kijk echt vanuit de ogen van de leerlingen (kun je op hun manier kijken/luisteren?);
 • laat je rol als docent los (bedenk samen wat maakt dat je in gedrag een docent bent, hoe kun je dat niet doen?);
 • wees geïnteresseerd in de leerling en neem niet teveel ruimte in;
 • wederzijds van elkaar leren, dus laat de leerling ook vragen stellen;
 • vraag door (waarom).

Ondanks dat de regen de voortuin van Vis à Vis bijna blank zette en we voortijdig naar binnen gingen, vonden de deelnemers het onderzoek een goede opwarmer. In de nabespreking gaven ze feedback. Een greep uit de reacties:

 • actieve deelname;
 • leuke gesprekken; kwamen soms moeilijk op gang; verrast door sommige uitspraken;
 • genoeg afwisseling in actie;
 • de vorm van eerst denken, schrijven of tekenen en daarna erover praten werkt goed;
 • leuk dat de antwoorden op een eetbord worden geschreven;
 • leerlingen komen zelf moeilijk tot iets;
 • sommige vragen waren lastig door de abstracte formulering;
 • het geheel duurde te lang voor de concentratieboog van sommige leerlingen;
 • Het werkt als docenten echt op het leerlingniveau gaan zitten, echt geïnteresseerd zijn: dan komen er gesprekken.

Nieuwe FCP-subsidie vmbo pro vso

Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een nieuwe regeling gemaakt voor betere cultuureducatie op het vmbo, vso en pro. Binnen drie verschillende fases kan geld worden aangevraagd voor cultuureducatieve projecten:

 • kennismaken en uitproberen;
 • samen ontwikkelen;
 • resultaten verduurzamen.

De nieuwe regeling – die 10 januari 2022 opent – is onderdeel van de bredere Regeling Cultuureducatie en richt zich op samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. FleCk gaat een behoefteonderzoek uitvoeren onder vmbo- en pro-scholen om te kijken of de provincie nog iets kan betekenen voor scholen met betrekking tot deze regeling. Meer info

Foto’s: Shot by Sylla