21 september 2020

Prototypetestdag 1 Montessori Lyceum Flevoland

In september rondden de docenten van het MLF, het Montessori Lyceum Flevoland in Almere, hun eigen co-creatie schooltraject binnen het project Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur af. Het afgelopen jaar hebben twee teams van kunstvakdocenten, met Collage als partner, elk vanuit een eigen ontwerpvraag gewerkt aan de leerlijn kunst en cultuur in co-creatie met de culturele omgeving.

Op 21 september toetsten docenten drama Ilse de Witte en Michel Krot hun nieuwe prototype ‘Geen regels’, als een van de bouwstenen van de leerlijn. De ontwerpvraag voor deze bouwsteen was: ‘Hoe kan je gevoelens van onrecht en onbegrip over regels middels theater bespreekbaar en inzichtelijk maken?’ Het doel van de docenten was leerlingen klas 1 van de theoretische leerweg te laten ervaren en beleven hoe het is als je met strakke regels werkt of juist heel vrij kan ontwerpen. “Wij waren benieuwd naar wat het effect op de leerling is na deze ervaring? Zowel op het gebied van hun gevoel als ook in wat het doet met hun creativiteit.”

Samen met theaterdocenten Dionisio Matias en Erin Boschman van BonteHond creëerden de leerlingen theaterscenes die ze vervolgens
opvoerden voor hun ouders. Plaats van handeling was locatietheater Vis à Vis in Almere. Deze culturele partner was bewust gekozen. De inrichting van het Vis à Vis-buitenterrein stimuleert het out- of- the- box denken en de verbeelding, waardoor er zowel geëxperimenteerd kon worden met een strakke instructie als ook met een heel vrije instructie in het maakproces. En het bood een prachtig podium voor de presentatie van de resultaten voor de ouders.

Een van de leerlingen voerde volgens haar eigen regels een dans op voor publiek.