8 februari 2022

Aankondiging landelijk symposium

Studio VMBO in Beeld is de titel van een landelijk symposium dat FleCk, Collage en BonteHond organiseren. Dinsdag 29 maart aanstaande presenteren we uitgenodigde subsidiegevers, beleidsmakers, cultuurprofessionals in het onderwijs, docenten van kunst- en cultuurvakken en directies van mavo-, vmbo- en praktijkscholen wat we de afgelopen vier jaar in Flevoland tot stand hebben gebracht. We delen onze aanpak en de resultaten van Studio VMBO en de pilot Samen bouwen aan de Flevolandse cultuur die hier aan voorafging. Een aantal docenten, cultuurmakers en leerlingen die hieraan deelnamen, zijn aanwezig tijdens het symposium.