28 januari 2021

Sprint 3 vmbo: focus door inzichten leerlingenonderzoek

Docenten en hun culturele partners presenteerden tijdens sprint 3 de resultaten van het leerlingenonderzoek. De afgelopen weken heeft een aantal vmbo-leerlingen van Aeres VMBO Almere, Berechja College, Arte College en Buitenhout College thuis en op school verschillende opdrachten uitgevoerd. De resultaten hiervan en de gesprekken hierover geven inzichten en focus. De deelnemers zochten na de presentaties nog verder de breedte op in de ideeëngeneratie.

Voor het onderzoek maakten de leerlingen bijvoorbeeld foto- en tekenopdrachten, bouwden een themapark en gaven via een zelf ontworpen moodboard aan wat voor hen kunst & cultuur is. De opdrachten in de klas en de reflectiegesprekken met de leerlingen achteraf deden de docenten samen met hun culturele partner. Op 28 januari deelden ze gezamenlijk de inzichten die ze hebben opgedaan.

Inzichten leerlingenonderzoek

Aeres VMBO Almere en Vis à Vis

 • Leerlingen houden zich bezig met identiteit, zichzelf zijn, erbij horen en hun identiteit ten opzichte van de ander.
 • De leerling wil erkenning dat hij of zij er ertoe doet.
 • Door corona hebben leerlingen opvallend meer de behoefte aan contact en samenzijn.
 • De leerling heeft sterk de behoefte om gezien te worden door authentieke volwassenen.
 • De behoefte aan nieuwe ervaringen lijkt groot.

Arte College en KAF

 • Een groot deel van de leerlingen doet aan zelfontplooiing; bespelen een instrument, willen beter worden met sport.
 • Je merkt dat wanneer een volwassene iets anders verkoopt dan waar hij voor staat, leerlingen hem niet serieus nemen.
 • Ze willen niet dat je de baas speelt maar oprechte interesse en tijd toont.

Buitenhout College en Nieuwe Bibliotheek Almere

 • Leerlingen vinden het belangrijk dat ze aan de buitenkant laten zien aan een ander waar ze goed in zijn en daar zelfvertrouwen in krijgen. Ze willen gehoord en gezien worden.
 • Daarnaast willen ze bevestiging dat ze er toe doen.
 • Leerlingen willen van een volwassene dat hij luchtigheid kan scheppen in een serieuze wereld, dat docenten kunnen relativeren.
 • Leerlingen houden zichzelf ook een spiegel voor om er achter te komen wie ze zijn en waar ze voor staan, wat ze belangrijk vinden in het leven en wat niet.
 • Leerlingen willen eigenaarschap en vertrouwen dat ze dingen ook zelf kunnen.

Berechja College en Cultuurbedrijf NOP

 • Leerlingen krijgen zelfvertrouwen als ze positieve feedback krijgen op hetgeen ze zelf hebben gemaakt.
 • Leerlingen maken ook graag dingen om daarmee hun vaardigheden te ontwikkelen.
 • Leerlingen vinden dat kunst een ambacht is en is mooi als ze zichzelf daarin kunnen herkennen.
 • Cultuur wordt vooral ervaren als omgevingsgebonden en geeft identiteit en verbinding onderling.

Ideeëngeneratie: verbreden en verdiepen

HKJ’en? Hoe kun je…

Met de inzichten gingen de deelnemers HKJ’en. HKJ staat voor Hoe kun je-vraag. Door het stellen en beantwoorden van deze vraag, kunnen de inzichten nieuwe ideeën voor een prototype opleveren.

In deze fase van het ontwerpproces zijn de teams nog steeds aan het divergeren, de breedte aan het opzoeken. Door delen uit een inzicht te halen, kunnen sub-oplossingen worden bedacht.

Een voorbeeld
Inzicht: Voor leerlingen is het belangrijk dat ze iets fysieks maken, waar ze trots op zijn.
HKJ-vraag: Hoe kun je iets fysiek maken?

Forced fit

Na de brainstorm met de HKJ’en zijn nog meer ideeën ontwikkeld, dit keer met de methode Forced fit. Met deze techniek ga je op zoek naar oplossingen voor een probleem uit één domein, door te putten uit technieken die gebruikt worden in een ander domein.

De deelnemers werden uitgedaagd hun gedachten de vrije loop te geven en verbindingen te maken die je misschien in eerste instantie niet zou maken.