Scholing voor zelfstandige kunstvakdocenten tijdlijn

Voor zelfstandige kunstvakdocenten die in het Flevolandse basisonderwijs (willen) werken, is er het nascholingstraject van FleCk. In maart 2022 is een eerste groep van acht zzp’ers gestart met het programma bestaande uit plenaire sessies, werksessies en coaching on the jobs. Interessant? De nascholingstrajecten lopen in elk geval tot 1 juli 2023.

> Meer over het scholingstraject voor zelfstandig werkende kunstvakdocenten

img

Feestelijke afsluiting scholingstraject Samen Sterk voor de Flevolandse kunstexpert

Op 30 juni vond de slotbijeenkomst van het scholingstraject voor kunstvakdocenten plaats. Met dit traject zijn over de afgelopen 1,5 jaar door FleCk inmiddels meer dan 30 kunstvakdocenten geschoold. De feestelijke afsluiting was een groot succes.

Lees verder
img

Kunstvakdocenten leren over vakoverstijgend werken

Op 31 mei ontmoetten vier kunstvakdocenten elkaar en kwamen meer te weten over hoe je vakoverstijgend kunt werken.

Lees verder
img

Verdiepen van eigen lessen

Tijdens de tweede sessie gingen de kunstvakdocenten aan de slag om hun eigen lessen te verdiepen. Dit deden zij in de Kubus, te Lelystad. We begonnen met het onderwerp: hoe zorg je dat het thema een betekenisvol onderwerp wordt?

Lees verder
img

Start derde scholingstraject

Op 12 april ontmoetten de nieuwe deelnemers van het derde scholingstraject elkaar bij Poppodium Corneel. Opnieuw startte het traject met een verkenning van de basis van het cultuuronderwijs: het belang, oftewel de waarde ervan, voor jezelf en leerlingen.

Lees verder
img

Laatste sessie tweede scholingstraject zelfstandige kunstvakdocenten

Op 31 maart vond de laatste sessie van het tweede scholingstraject plaats. De sessie ging over Groepsdynamiek in de klas. Niet alleen kunstvakdocenten van het tweede traject, maar ook van het eerste en derde traject sloten aan. Het was een actieve sessie: een waarin we meer stonden dan zaten en in nauw contact stonden met elkaar.

Lees verder
img

Zelfstandige kunstvakdocenten komen voor de vierde keer bijeen

De laatste jaren werken basisscholen steeds vaker vakoverstijgend aan cultuuronderwijs. De vraag van scholen om hierbij te ondersteunen is groot. Daarom ging 17 maart 2023 de vierde scholingssessie over dit thema. Na een korte introductie op de aard en de meerwaarde van vakoverstijgend werken zoomden we in op de praktijk.

Lees verder
img

Derde sessie nascholing voor zelfstandige kunstvakdocenten op 17 februari

De derde sessie op 17 februari stond in het teken van de Flevolandse modules. In samenwerking met Margriet van Niejenhuis van de Meerpaal maakte Ruth Koger de kunstvakdocenten wegwijs in deze specifieke lesvorm die op Flevolandse basisscholen wordt gebruikt.

Lees verder
img

Tweede bijeenkomst zelfstandige kunstvakdocenten in Dronten

13 januari 2023 vond de tweede bijeenkomst plaats in de Meerpaal Dronten. De kunstvakdocenten blikten terug op hun belang voor cultuuronderwijs en hoe die samenhangt met de doelen van het (cultuur)onderwijs. Vervolgens gingen zij actief aan de slag met thema’s. Want hoe maak je die nu betekenisvol?

Lees verder
img

Nieuwe groep gestart met scholingstraject voor kunstvakdocenten

Op vrijdag 28 oktober startte een nieuwe groep enthousiaste zzp-kunstvakdocenten met hun nascholingstraject. De komende maanden werken de kunstvakdocenten verder aan hun professionalisering zodat zij steeds beter in staat zijn om cultuuronderwijs een kwalitatieve plek te geven in het basisonderwijs.

Lees verder
img

Eerste vier kunstvakdocenten hebben scholingstraject afgerond

Op 23 september vond de laatste sessie van het professionaliseringstraject voor (zzp) kunstvakdocenten plaats in de Meerpaal. De sessie stond in het teken van coaching en training van leerkrachten. En als kers op de taart namen zij hun certificaat voor deelname aan het traject in ontvangst.

Lees verder
img

Inschrijving nascholingstraject kunstvakdocenten geopend

Ben jij een kunstvakdocent die als zzp’er voor het Flevolandse basisonderwijs werkt of wil werken? Dan kun je je nu aanmelden voor een maatwerk-nascholingstraject dat in oktober start. FleCk betaalt de kosten van het traject, en jouw onkosten en een deel van jouw uren.

Lees verder
img

Werksessie over leerlijnen

De tweede optionele werksessie staat in het teken van leerlijnen. De kunstvakdocenten ontmoeten elkaar bij Kubus in Lelystad en krijgen een training van Jos Bol.

Lees verder
img

Werksessie ‘Hoe ontwikkel je lesmodules voor in de klas’

De kunstvakdocenten volgen in poppodium Corneel een optionele werksessie over het ontwikkelen van lesmodules cultuuronderwijs voor het basisonderwijs in Flevoland, die veelvuldig worden afgenomen. Sinds 2020 laat FleCk in samenwerking met Cultuurbedrijf Noordoostpolder, De Meerpaal en Kubus lesmodules ontwikkelen waarin het creatief proces en [...]

Lees verder
img

Tweede bijeenkomst scholingstraject

De tweede plenaire bijeenkomst vindt plaats in De Kubus. We maken de vertaling van een visie op cultuuronderwijs naar de doelen en aanpak voor het cultuuronderwijs. In tweetallen schrijven de kunstvakdocenten op welke doelen het cultuuronderwijs volgens hen moet hebben. Vervolgens gaan zij na hoe deze doelen aansluiten bij de doelen die [...]

Lees verder
img

Scholingstraject voor kunstvakdocenten van start

Het scholingstraject gaat van start en we verzamelen hiervoor in Batavialand. De plenaire sessie staat in het teken van ‘De waarde van en de visie op het cultuuronderwijs’. De deelnemers onderzoeken middels foto’s en vragen welk belang zij hechten aan cultuuronderwijs. Zij ontdekken vervolgens welk belang er vanuit de overheid aan [...]

Lees verder
img

Christel van der Velden aangesteld als hoofdtrainer

Op basis van de gesprekken wordt gekeken hoe het professionaliseringstraject vorm krijgt en wie er kan deelnemen. Christel van der Velden stelt als hoofdtrainer in samenwerking met FleCk een traject op dat van maart tot en met september zal plaatsvinden. Het traject bestaat uit drie plenaire sessies, twee optionele werksessies en twee [...]

Lees verder
img

Intakegesprekken met kunstvakdocenten

In totaal vinden 13 intake- en sollicitatiegesprekken plaats met kunstvakdocenten die zich verder willen ontwikkelen en onderdeel willen zijn van een vaste poule. Tijdens de gesprekken inventariseren we welke werkervaring deze docenten al hebben, waar hun leervragen en -behoeftes liggen en wat hun ambities zijn met het [...]

Lees verder
img

De aanmeldingen voor het traject zijn geopend

De werving van kunstvakdocenten is gestart! Via de website, sociale mediakanalen en de lokale partners plaatsen we de oproep om kunstvakdocenten te scholen. Samen met onze partners zoeken we kunstvakdocenten die zich verder willen ontwikkelen en daarnaast deels ook al willen werken in het primair onderwijs. Er is op het moment van werven [...]

Lees verder
img

Het professionaliseringstraject krijgt vorm

Achter de schermen zijn we druk bezig met de organisatie rondom het professionaliseringstraject van de kunstvakdocenten in Flevoland. In gesprek met de lokale partners wordt gekeken hoe de samenwerking vormgegeven kan worden en de werving kan starten. Parallel aan het scholingstraject vanuit FleCk vindt een traject plaats vanuit Stichting de Kubus.

Lees verder
img

Subsidie voor traject om deskundigheid van zzp-kunstvakdocenten te bevorderen

In maart 2021 heeft FleCk een subsidieaanvraag ingediend bij het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het project Samen sterk voor de Flevolandse kunstexpert. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft in het kader van de Impulsregeling zzp-ers en erfgoedvrijwilligers 35.000,00 toegekend voor het genoemde project. De komende twee jaar zal FleCk [...]

Lees verder