17 maart 2023

Zelfstandige kunstvakdocenten komen voor de vierde keer bijeen

De laatste jaren werken basisscholen steeds vaker vakoverstijgend aan cultuuronderwijs. De vraag van scholen om hierbij te ondersteunen is groot. Daarom ging 17 maart 2023 de vierde scholingssessie over dit thema.

Na een korte introductie op de aard en de meerwaarde van vakoverstijgend werken zoomden we in op de praktijk. Hoe pakken scholen dit nu al aan? De Laetare in Lelystad is hier een mooi voorbeeld van. En hoe doen kunstvakdocenten dit? Monica Sierat (kunstvakdocent beeldend) en Mieke de Jager (kunstvakdocent theater) deelden hun praktijkervaringen en lieten hun zelfgemaakte koffers zien.

Hierna konden de kunstvakdocenten zelf aan de slag. Zij analyseerden Flevolandse modules op vakinhoud en welke haakjes er zijn om tot vakoverstijgend werken te komen. Zij gebruikten hiervoor kaartjes van een spel. Tot slot gingen zij weer ‘de vloer op’. Zij oefenden het gesprek met een school die graag het onderwijs thematisch wil inrichten. Hoe ga je om met die wensen en hoe zorg je ervoor dat de lesinhoud van alle leergebieden evenredig de aandacht krijgen?